Tehno - Nauka

U sibirskom smrznutom tlu pronađen džinovski virus

U sibirskom stalno smrznutom tlu (permafrost), na dubini od 30 metara ispod porvšine zemlje, pronađen je i oživljen u laboratorijskim uslovima virus, koji pripada porodici džinova, a bio je neaktivan oko 30000 godina.

Francuski naučnici, koji su objavili članak u poznatom američkom časopisu Anali Nacionalne akademije nauka (PNAS), objanili su da džinovski virus, koji je dobio ime Sibirski pitovirus (Pithovirus sibericum), pogađa jednoćelijske organizme, ali da nije opasan po ljude i životinje.

virus

Međutim, istraživači veruju da se zbog promene klime mogu probuditi i drugi opasniji virusi, koji su u sibirskom stalno smrznutom tlu proveli hiljade ili čak milione godina.

2 thoughts on “U sibirskom smrznutom tlu pronađen džinovski virus

Leave a Reply