Tehno - Nauka

U susret tehnološkom singularitetu: Fascinantni svet moderne nauke i tehnologije

Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu obaveštava da će Miloš Stanić, doktorant Univerziteta Alabame u Hantsvilu, SAD, u utorak, 27.12.2011. godine u 12 časova u sali Zbornice (zgrada stari pravni, 1. sprat) održati predavanje pod naslovom: “U SUSRET TEHNOLOŠKOM SINGULARITETU: FASCINANTNI SVET MODERNE NAUKE I TEHNOLOGIJE”.

Predavanje je naučno-popularnog karaktera i pokušava da podstakne na razmišljanje o bliskoj i daljoj budućnosti, kao i da zainteresuje mlade za nauku. Današnje prirodne nauke su na pragu fundamentalnih otkrića koja mogu da potvrde ili opovrgnu mnoge dosadašnje teorije, kao i da izazovu značajne potrese u filozofiji i celokupnom poimanju naše civilizacije kao unikatne.

Uvodni deo predavanja pokriva kratku diskusiju na temu pojma tehnološkog singulariteta, dok se u drugom delu predavanja u kratkim crtama predstavljaju vrhunska dostignuća i zanimljive činjenice iz oblasti energetike, materijala, transporta, neurologije, veštačke inteligencije, kao i medicine, biologije, fizike i kosmologije.

Miloš Stanić je završio osnovne i master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za energetiku i procesnu tehniku, a od januara 2010. godine je na doktorskim studijama mašinstva na Univerzitetu Alabame u Hantsvilu, SAD. Oblasti interesovanja su mu opšta mehanika fluida, računarska dinamika fluida, aerodinamika, nuklearna fuzija, hipersonične letelice i napredna propulzija. Miloš ima optimističke poglede na svet kada su u pitanju ljudi u svemiru i primene najnovijih tehnoloških i naučnih dostignuća, što ga je spontano dovelo do projekta međuzvezdane sonde Ikar (www.icarusinterstellar.org.org).

Trenutno se bavi modeliranjem plazme i magnetno-inercione nuklearne fuzije, koristeći kod glatkih hidrodinamičkih čestica (smooth particle hydrodynamics). Ovo je treće predavanje po pozivu koje Miloš Stanić drži na Fakultetu tehničkih nauka.

Predavanje zajedno sa diskusijom trajaće 60 minuta.

One thought on “U susret tehnološkom singularitetu: Fascinantni svet moderne nauke i tehnologije

Leave a Reply