Hardware · Tehno - Nauka

Upisivanje na DVD±R medije brzinom od 20X

 

Kompanija ASUS, vodeći proizvođač optičkih uređaja visokih performansi, danas je predstavila novi interni DVD pisač, model DRW-2014 L1T koji poseduje podršku za tehnologiju LightScribe. Ovaj inovativni DVD RW uređaj poseduje mogućnost upisivanja podataka na DVD±R medije od 20X, bryinu od 8X pri upisivanju na DVD±R (DL) medije kao i brzinu rada od 14X pri čitanju podataka sa DVD-RAM medija. Pored toga korisnici su u prilici da iskoriste i sve prednosti SATA interfejsa, koji se odlikuje čak pet puta većom brzinom prenosa podataka u odnosu na tradicionalni DMA33 standard koji se inače koristi za optičke uređaje.

Podrška brojnim formatima

Model ASUS DRW-2014 L1T poseduje mogućnost neverovatno brzog upisivanja kako na DVD- tako i na DVD+ medije, tu je podrška i za rad sa DVD- RW kao i DVD+RW medijima. Zahvaljujući podršci za oba formata, DRW-2014 L1T omogućava snimanje diskova koji su kompatibilni sa ogromnom većinom DVD-ROM uređaja kao i kućnih DVD plejera. Treba još napomenuti da ovaj uređaj poseduje i mogućnosti kao što su 6X DVD-Rewrite, 8X DVD+Rewrite, 16X DVD-ROM, 48X CD-Write, 32X CD-Rewrite, 14X DVD-RAM i 48X CD-ROM.

Pored toga, ovaj model poseduje i neke tehnologije koje su specifične isključivo za proizvode kompanije ASUS.

Visoke brzine upisivanja i mogućnost originalnog označavanja diskova

Pored izuzetno visokih brzina upisivanja podataka, ovaj model može se pohvaliti i implementacijom tehnologije LightScribe koja korisnicima omogućava da na jednostavan i kreativa način označavaju svoje diskove. Da bi se ova tehnologija koristila potrebno je, pored samog uređaja DRW-2014 L1T, posedovati i LightScribe kompatibilne medije kao i adekvatan softver koji podržava ovu opciju. Nakon što korisnici završe sa snimanje podataka, potrebno je da samo okrenu disk i označe ga unpred pripremljenim grafičkim rešenjem.

QuieTrack – Tiho i stabilno

Inovativna tehnologija QuieTrack razvijena je sa željom da se u što većoj meri smanji buka koju pri radu emituju optički uređaji. Ova tehnologija oslanja se u velikoj meri na dve ekskluzivne opcije:

Airflow Field Modification (AFFM): Buka i vibracije predstavljaju dva najveća problema sa kojima se suočavaju korisnici brzih optičkih uređaja. AFFM vrši izjednačavanje vazdušnog pritiska u okviru optičkog uređaja tokom rada, što rezultuje u tišem i stabilnijem radu.

FlextraLink™ – Nema više straćenih diskova

FlextraLink™, predstavlja fleksibilnu tehnologiju upisivanja na podataka na CD koja sprečava pojavu koja nosi naziv buffer underrun, uzrokovanu pražnjenjem memorijskog buffera, pa samim tim sprečava snimanje diska na kome se nalaze ne upotrebljivi i nečitljivi podaci.

FlextraSpeed™ – snimanje najoptimalnijom brzinom

FlextraSpeedTM konstantno prati stanje medije na koju se vrši snimanje kako bi se obezbedio najviši mogući kvalitet snimljenih podataka. Rezultat je povećana preciznost pri snimanju i veći stepen pouzdanosti snimljenih podataka. Optimalna brzina upisivanja, takođe obezbeđuje niži stepen buke pri radu, obezbeđuje duži radni vek motora i smanjuje zazeće procesora pri upisivanju.

Auto Vibration Reducing System (AVRS)

Tehnologija AVRS smanjuje vibracije koje pri radu emituju optički uređaji, a koje emituje motor uređaja i prenosi na ostale njegove elemente, kao i na kućište računara.

Specifikacija:

  • 20X DVD-Write/6X DVD-RW/18X DVD+Write/8X DVD+ReWrite/8X DVD±R (DL)/16X DVD-ROM/14 X DVD-RAM/48X CD-Write/32X CD-ReWrite/48X CD-ROM
  • Mogćnost vertikalnog i horizontalnog postavljanja
  • Podržava DAO, TAO, SAO, Packet Write
  • Podrška za Windows Vista/XP/NT/2000
  • Veliki broj formata: DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-ROM Mode1, CD-ROM/XA Mode2, Photo CD, CD-I, CD-Extra, CD-Text
  • Interfejs: SATA
  • Dimenzije: 148.5×42.6x173mm
  • Težina: 800g
  • NERO 7.0 suite

DRW-2014 L1T biće raspoloživ u tri boje – beloj, crnoj i bež.

Leave a Reply