Hardware · Tehno - Nauka

Upotreba prenosnih terminala

Prenosni terminali su ergonomični i robustni uređaji koji omogućavaju prikupljanje, čuvanje i prenos podataka ka informacionom sistemu na dalju obradu. Prikupljanje podataka prenosnim terminalima redukuje potrebu ručnog prikupljanja podataka, čime se smanjuje mogućnost greške i povećava produktivnost i ekonomičnost celokupnog sistema. Savremeni način poslovanja čini prenosne terminale nezaobilaznim sredstvom u svim oblastima od proizvodnje pa do plasmana proizvoda.

Neke od mogućih upotreba prenosnih terminala su :
– prijem i otpremanje robe
– popis artikala
– inventar
– terenska obrada podataka

Prijem i otpremanje robe:
Roba koju treba primiti i uskladištiti identifikuje se pomoću prenosnog terminala, očitavanjem barkoda. Zatim se po unapred zadatim kriterijumima, a uz pomoć softverske aplikacije prenosnog teminala roba skladišti na zadato mesto. Ovim je roba popisana, propisno uskladištena i uneta u zbirno stanje.

Otpremanje robe započinje prijemom podatka o izdavanju robe preko prenosnog terminala putem bežične mreže ili pak bazne stanice. Operater dobija podatke o traženom proizvodu, količini, mestu gde je roba uskladištena itd. Operater odlazi na mesto uskladištenja robe, preuzima tražene proizvode, a zatim potvrđuje preuzimanje robe preko prenosnog terminala. Roba se zatim izuzima sa stanja skladišta. U procesu izdavanja robe može da učestvuje više operatera.

Popis artikala
Popis započinje tako što se preko softverske aplikacije u prenosni terminal učitava spisak proizvoda koje je potrebno popisati i lokacija na kojima se ti proizvodi nalaze. Prenos podataka iz softverske aplikacije na prenosni terminal obavlja se putem bežične mreže ili bazne stanice. Svaki proizvod mora biti označen barkodom. Operater zatim ide od jedne do druge lokacije i vrši očitavanje barkodova sa artikala pomoću barkod čitača koji se nalazi na prenosnom terminalu. Prilikom popisa robe moguće je vršiti prepravku unosa, upisivanje upozorenja, zabeleški kao i preimenovanje proizvoda ili sredstva. Za efikasniji rad moguće je pregledati spisak lokacija na kojima je potrebno izvršiti popis robe.

Inventar:
Upotrebom ručnog terminala pojednostavljuje se proces popisivanja osnovnih sredstava. Pre svega nije potrebno ručno unositi podatke o osnovnim sredstvima. S druge strane pretraga po spiskovima osnovnih sredstava je u mnogome jednostavnija preko prenosnog terminala. Ovim je mogućnost greške prilikom inventara smanjena na minimum.

Terenska prodaja, prikupljanje i obrada podataka
Prenosni terminali su širiko rasprostranjeni uređaji za terensko prikupljanje podataka. Na ovaj način može se vršiti terenska prodaja i prikupljanje podataka iz prodajnih objekata, podataka sa električnih brojila, raznih merača (utrošena voda) itd.
Upotreba prenosnih terminala u gore navedenim aktivnostima pospešuje produktivnost zaposlenih, smanjuje mogućnost greške, pojednostavljuje prikupljanje i obradu podataka i podiže celokupan sistem na jedan viši nivo. Mogućnost izrađivanja softverskih aplikacija prema specifičnim potrebama korisnika čine ovaj uređaj nezamenljivim u savremenom poslovanju.

Leave a Reply