Tehno - Nauka

Uspešno korigovana orbita MKS

Ruski Centar upravljanja letovima je sproveo danas uspešnu korekciju orbite MKS, prvu od tri planiranih. One su neophodne da bi se omogućili bolji uslovi za spajanje stanice sa teretnim brodom „Progres“ i politoranim „Sojuzom“.

Kako su saopštili u Centru za upravljanje letovima, MKS je promenio orbitu za 2,1 kilometra i sada je na udaljenosti od 391 km. Druga operacija promene orbite MKS je predviđena za 22. mart, a poslednja – 5.april.

Leave a Reply