Tehno - Nauka

Veći budžet za nauku tek naredne godine

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Tomislav Jovanović najavio je danas da će u 2015. godini budžetska izdvajanja za nauku biti povećana za 0,15 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), tako da će dostići približno 0,42 odsto BDP-a.

 

Jovanović je, na skupu posvećenom pregledu rezultata ostvarenih na projektima iz programa od opšteg interesa u Republici Srbiji u okviru naučno-istraživačkog ciklusa od 2011. do 2014. godine, ukazao na to da su dostignuća naših naučnika na ovom polju visoko vrednovana u regionu.

Ministar je naveo da je iz budžeta za 2014. godinu za nauku izdvojeno više od 110 miliona evra, uz ocenu da je više od 12.500 istraživača na 783 interdisciplinarna projekta koje finansira država pokazalo veliku motivisanost za rad.

nauka-sxc

On je podsetio na to da je Vlada nedavno usvojila Akcioni plan uz Strategiju naučno-tehnološkog razvoja do 2015. godine, uz napomenu da se iz budžeta finansira veći broj projekata čije je trajanje od šest meseci do jedne godine.

Kroz Inovacioni fond se opredeljuje i finansijska podrška za programe 14 inovacionih kompanija, naveo je Jovanović i naglasio da su istraživači iz Srbije ostvarili značajne rezultate i u realizaciji 7. okvirnog programa EU.

Prema njegovim rečima, oblasti u kojima su naši naučnici ostvarili najbolje rezultate jesu informacione tehnologije, poljoprivreda, biotehnologija, zaštita životne sredine, matematika, medicina, transport i slično.

Takođe, kako je istakao, zapaženo je učešće naše zemlje i u ostalim evropskim programima, kao što su “Eureka” i brojni programi bilateralne saradnje.

Finansijska i institucionalna podrška istraživačkim projektima, inovacijama, transferu znanja i tehnologija, kao i njihova primena u praksi kroz partnerstvo sa privredom predstavljaju dugoročno opredeljenje resornog ministarstva, zaključio je Jovanović.

Na današnjem skupu predstavljeni su projekti iz oblasti osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i integralno-interdisciplinarnih istraživanja.

Leave a Reply