Relax · Tehno - Nauka

Velike tehnološke razlike među članicama EU

Švedska i Finska imaju najinovativnije ekonomije u svetu, daleko ispred SAD i Japana, tvrdi se u godišnjem istraživanju koje je objavila Evropska unija

Međutim, nove članice EU uveliko zaostaju za vodećima, jer imaju malo uspeha u prenošenju inovativnih ideja u proizvode i patente, proizilazi iz izveštaja Evropske komisije koji rangira 27 zemalja članica EU i još neke vodeće zemlje u svetu prema 25 različitih kriterijuma, uključujući broj diplomiranih studenata prirodnih nauka, prodor širokopojasnog interneta, javne i privatne investicije u istraživanja, prodaju novih proizvoda i usluga, broj patenata, intelektrualno vlasništvo i druge.

Prema tim kriterijumima, Švedska je najinovativnija ekonomija u svetu, a slede je Švajcarska i Finska. U prvih deset su još Danska, Nemačka, Velika Britanija i Luksemburg, Japan je na šestom mestu, a SAD deveta, prenele su agencije.

EU je kao celina tek 17. na tabeli, jer je uspeh skandinavskih zemalja neutralisan slabim performansama članica na jugu i istoku Evrope.

Novopridošle članice Rumunija i Bugarska, koje su u EU ušle 2007, kao i Letonija (članica od maja 2004. godine) ispod su polovine proseka EU, a naročito su slabe u sposobnosti da investicije i obrazovanje prenesu u inovativne proizvode.

U grupi deset zemalja na dnu ove tabele su Poljska, Slovačka, Portugalija, Grčka i Mađarska, zajedno sa Hrvatskom i Turskom.

Prema istraživanju, Rumuniji će biti potrebno 20 godina da dostigne prosečan nivo učinka EU u inovacijama.

Švedska, kao lider u EU, ima u najnovijem godišnjem pregledu indeks inovacija od 0,73 poena, dok je prosek za EU 0,45 poena. U drugoj grupi su zemlje koje slede inovacije – Austrija, Belgija, Kanada, Francuska, Island, Irska, Luksemburg i Holandija.

Slovenija je u trećoj grupi (umereni inovatori), uz Kipar, Češku, Estoniju, Italiju, Norvešku, Španiju i Australiju.

Ovo je sedmi godišnji izveštaj EU o inovacijama. To merenje je pokrenula Evropska komisija u okviru Lisabonske strategije, sa ciljem da prati stepen inovacija i razlike među zemljama članicama, kao i u odnosu na druge vodeće zemlje sveta.

One thought on “Velike tehnološke razlike među članicama EU

  1. Milos Maric

    Mapa ne pokazuje bas EU….Makedonija svetli, Slovenije i Slovacka ne….

Leave a Reply