Tehno - Nauka

Veliko interesovanje mladih srpskih naučnica za program nacionalnih stipendija “Za žene u nauci”

Činjenica da se čak 140 mladih naučnica iz cele Srbije prijavilo na prestižni konkurs “Za žene u nauci”, po prvi put pokrenut kod nas u oblasti prirodnih nauka, govori o potencijalu razvoja ovakvih inicijativa, kao i naučnog sektora u celini. Dve pobednice će u decembru proglasiti žiri u sastavu priznatih profesora, naučnika, članova SANU, predstavnika kompanije L Oreal Balkan, Nacionalne Komisije za UNESKO i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoja Republike Srbije.

Leave a Reply