Tehno - Nauka

Više od 200 domaćih inovacija ponuđeno privredi

Od oko 200 timova koji su se prijavili na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2011. u kategoriji realizovanih inovacija je 53 odsto, a 47 odsto je u kategoriji inovativnih ideja

Privredna komora Srbije pruža maksimalnu podršku svim stvaraocima u oblasti inovacija preko velikog broja aktivnosti od informativnih, edukativnih, promotivnih do izložbenih. Kroz državni projekat Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju 2011. podržava poslovanje na bazi sopstvenog znanja i na nacionalnom nivou. Ovogodišnja promocija Takmičenja u kojoj je PKS sa regionalnim komorama bila veoma aktivan učesnik urodila je plodom, i izazvala ogromno interesovanje, što ukazuje na to koliko u Srbiji nedostaje podrške za realizaciju inovacija.

Ukupan broj prijava je premašio sva očekivanja. Od preko 200 prijavljenih timova, 31 tim iz Republike Srpske, a zastupljenost kategorija je skoro podjednaka: 53% inovacija su prijavljene u kategoriji Realizovane inovacije, dok je 47% inovacija u kategoriji Inovativne ideje. Ono što ove godine posebno raduje je zastupljenost takmičara iz svih krajeva Srbije.

U toku leta timovi će pripremiti svoje biznis planove i biti spremni za edukativne seminare koji se u PKS besplatno organizuju od septembra.

Tržišna valorizacija inovacija i implementacija novih tehnologija u privredi, sve je prioritetnija mera programa podrške tehnološkog i ekonomskog razvoja mnogih zemljama Evrope, pa i Srbije. Zemlje sa najrazvijenim ekonomijama imaju i najznačajnija izdvajanja za I&R i inovacionu delatnost, uz kreiranje politike koja omogućava podršku i realizaciju takvih programa.

Implementacijom tehnologija, tehnoloških rešenja i inovativnih proizvoda, kao rezultatom tehnoloških i inovacionih projektnih ciklusa, sa kojima Vlada Republike Srbije sprovodi politiku tehnološkog razvoja zemlje, moguće je pokrenuti proizvodnju i uspešno poslovanje, sa povećanjem zaposlenost na visoko tehnološkim radnim mestima. Samim tim bi se smanjio jaz između nauke i privrede uz usmeravanje izdvavajanja na istraživanja koja imaju primenjivost u privredi.

Leave a Reply