Tehno - Nauka

Višestruka korist od pristupanja Srbije CERN-u

Ministar nauke i prosvete u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da članstvo Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN) omogućava ravnopravno učešće naših istraživača na konkursima za finansijska sredstva iz budžeta te organizacije sa ostalim kolegama iz Evropske unije.

Obradović je, učestvujući na dvodnevnom seminaru posvećenom mogućnostima učešća istraživača iz Srbije u CERN-u, naveo da je naša zemlja u januaru ove godine pristupila toj organizaciji, pri čemu je Sporazum ratifikovan 29. februara, čime je Srbija postala pridružni član CERN-a.

Ministar je istakao da ovaj skup predstavlja početak zvanične realizacije ovog sporazuma, uz napomenu da CERN pruža šansu za angažovanje većeg broja stručnjaka istraživačkog i tehničkog profila, čime bi se usporio njihov odlazak u druge zemlje.

Mladi istraživači bi ostajali na našim univerzitetima i naučnim institucijama gde su zaposleni, a pružila bi im se mogućnost da nastave svoje usavršavanje u najprestižnijoj naučnoj instituciji na svetu, saopštio je ministar.

Obradović je naglasio da bi naši stručnjaci u CERN-u imali mogućnost da rade sa najsavremenijim tehnologijama, a kad se vrate, mogli bi da iskustvo i znanje prenesu svojim kolegama u Srbiji.

Ministar je naveo da je korist od pristupanja CERN-u za Srbiju višestruka, budući da saradnja nije vezana isključivo za naučnike već mogu da se uključe i privrednici, uz mogućnost primene rezultata istraživanja u medicini, biotehnologijama i novim industrijskim tehnologijama.

Leave a Reply