Tehno - Nauka

Volkswagen i C3World predstavili najnovije rezultate na CeBIT 2010.

Istraživači na Lajbnic univerzitetu u Hanoveru, Tehničkom univerzitetu u Braunšvajgu, Oldenburg institutu za kompjuterske nauke i Volkswagen grupa za istraživanje su kreirali “C3World” istraživačku jedinicu i zajednički rade na pronalaženju rešenja za informacionu i komunikacionu tehnologiju za vozila još od 2007. godine. Danas moderni sistemi asistencije vozaču pružaju daljinsku kontrolu, upozorenje za nemaran prelazak iz jedne trake u drugu i pružaju pomoć pri parkiranju. Ali sve što je van domašaja senzora za asistenciju vozaču se ne može uzeti u obzir. Ovo se u budućnosti mora promeniti, kako bi vozila međusobno, kao i sa okolinom, mogla da uspostave kontakt putem radio komunikacije. Tako će automobil budućnosti npr. biti obavešten kada npr. vozilo hitne pomoći prilazi određenoj raskrsnici tačno na lokaciji na kojoj se to vozilo nalazi.

Ali “C3World – povezana vozila u povezanom svetu” ne razvija samo rešenja za povećanje bezbednosti. Još jedan cilj je povećanje komfora u budućim generacijama vozila: moderni navigacioni sistemi pružaju upozorenja o saobraćajnim gužvama i informacije o lokaciji sledeće benzinske pumpe, restorana ili hotela. Grupa za istraživanje je razvila sistem koji vozaču automatski pruža čitav niz dodatnih informacija sa interneta, koristeći rutu ili destinaciju.

Drugi važan okvir istraživanja obuhvata aspekte koji nastaju iz kratkog veka trajanja proizvoda u industriji zabave. Jedan nakon drugog, nove generacije mobilnih telefona i MP3 plejera mogu biti integrisani u vozilo. Na žalost, oni veoma brzo postaju zastareli, nekorisni u odnosu na samo vozilo. Zato istraživači u “C3World” rade na konceptu dizajniranja infotainment sistema u vozilu na takav način da nove usluge i karakteristike budućih mobilnih uređaja mogu da se integrišu.

Leave a Reply