Tehno - Nauka

Zašto je pao Fobos-Grunt: zbog Sunca ili nedorađenosti?

Međuresorna komisija objavila je zaključke o uzrocima havarije ruske istraživačke stanice Fobos-Grunt. Po mišljenju njenih članova, jedinstveni uređaj upućen ka satelitu Marsa Fobosu mogla je da uništi eksplozija na Suncu. Ipak prirodna verzija uzroka neuspešnog lansiranja, uvereni su eksperti, nije ništa drugo do hipoteza.

U četvrtak komisija je predstavila svoj zaključak Roskosmosu. U njemu se govori da je havariju uređaja izazvala snažna eksplozija na Suncu 4. novembra, nekoliko dana pre lansiranja Fobos-Grunta sa kosmodroma Bajkonur. Deset dana posle toga sunčeva aktivnost je bila anomalna i mogla je da utiče na rad stanice.

Po mišljenju članova komisije, delovanje takozvanog ljudskog faktora – grešaka prilikom konstruisanja i tehničke pripreme Fobosa, čini se malo verovatnim. Da podsetimo, stanica nije uspela da izađe na proračunatu putanju leta ka satelitu Marska, veza sa njom je bila prekinuta, i 16. januara uređaj koji košta nešto manje od 200 miliona dolara bio je izgubljen.

Između ostalog neki eksperti sumnjaju u objektivnost zaključaka komisije, pozivajući se na to da je geomagnetna aktivnost u orbiti Zemlje u trenutku lansiranja bila u granicama norme. A eksplozija na Suncu, kao i plazma koju ona izaziva, nije bila odlučujući faktor. Zato je takva verzija povoljna po činovnike, odgovorne za projekat. Najverovatnije uzrok havarije je u neodgovarajućoj pripremi za let, i najlaške je u tom slučaju optužiti prirodu, smatra dopisni član Ruske akademije kosmonautike Ciolkovski Jurij Karaš.

Ne treba biti Anštajn ili Landau da bi se znalo: plazma ne poseduje političke ili nacionalne karakteristike. I tim pre nije bilo primećeno da je ona rusofob, kako bi delovala ciljano upravo na ruske kosmičke uređaje i ostavila netaknute kosmičke uređaje drugih zemalja. Ako govorimo o bolaku plazme u toku eksplozije na Suncu, zaista, to su milioni tona usijanog gasa koji odlaze u kosmički prostor i periodično dospevaju na Zemlju, ne u celini, ali delimično. Ali tu treba vrlo dobro shvatati da dat oblak po svojim razmerama nekoliko puta premašuje Zemlju. I ako počinje da deluje na našu planetu, deluje na čitavu orbitu, gde radi na hiljade kosmičkih uređaja.

Prirodni faktor ne isključuje glavni urednik lista Novosti kosmonautike Igor Marinjin.

Solarna aktivnost utiče na kosmičke uređaje. Dešavalo se da su u SAD i Kanadi otkazivali čitavi sistemi satelitke veze zbog solarne aktivnosti. A povodom toga koliko je to uticalo na naš uređaj, time se bavila komisija. Njene materijale nisam video. Ali teorijski to je moguće.

Naučnici ne sumnjaju: projekat istraživanja Fobosa može i mora da bude nastavljen – previše je sredstava i napora u njega uloženo. Odgovarajuće pismo Roskosmosu uputila je Ruska akademija nauka. Po mišljenju njegovih autora, nova stanica može da se izgradi i lansira 2018. godine: tada će uslovi leta ka Marsu biti povoljni sa astronomske tačke gledišta, a za pripremu će biti dosta vremena.

Leave a Reply