Tehno - Nauka

Znanje jedini mogući oslonac budućeg razvoja Srbije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić ocenio je danas da su univerziteti i znanje jedini mogući oslonac budućeg razvoja Srbije.

Đelić je na javnoj raspravi o Nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije za period od 2009. do 2014. godine ocenio da radna snaga može biti značajan razlog za dolazak određenih industrijskih investitora, ali da Srbija ne sme da dozvoli da bude zemlja jeftine radne snage.

On je naglasio da je Univerzitet u Kragujevcu oslonac razvoja tog grada i Šumadije, i poručio da oko Fabrike automobila “Zastava” mora da postoji tehnološka i naučna baza kako bi ona i opstala.

Prema njegovim rečima, u periodu koji dolazi Srbija će imati veliku fabriku automobila, što je dobro i zbog čega se već sada mora razmišljati o tome kako da ta fabrika i opstane u Srbiji kada troškovi radne snage dostignu određeni nivo.

Govoreći o viziji naučnog i tehnološkog razvoja naše zemlje, Đelić je istakao da je cilj da Srbija bude inovativna zemlja u kojoj naučnici dostižu evropske standarde, doprinose ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede.

Potpredsednik Vlade je naglasio da su ključne poruke strategije da je ulaganje u nauku i tehnologiju za Srbiju jedini način za uspostavljanje održive privrede i društva.

On je poručio da je Srbiji potrebno fokusiranje na nekoliko nacionalnih prioriteta, implementacija strategije kroz unapređenje sistema i partnerstvo, ali i povećanje i diversifikacija izvora finansiranja kako bi se naša zemlja probila u nauci i tehnologiji i postala inovativna.

Kada je reč o sredstvima koja se izdvajaju za nauku, Đelić je ukazao na to da su ona od 2001. godine u porastu, ali da u procentima bruto društvenog prihoda izdvajanja ne napreduju, i da su među najnižima u razvijenom svetu, pri čemu je cilj da do 2014. godine dostignu jedan procenat bruto društvenog proizvoda.

Potpredsednik Vlade je podsetio na to da je iz budžeta u 2001. godini za nauku izdvojeno 27,9 miliona dinara, a u 2008. godini sto miliona dinara, i dodao da u strukturi finansiranja nauke dominiraju osnovna istraživanja.

On je istakao da je strategijom predloženo sedam nacionalnih prioriteta u domenu nauke i tehnologije, i precizirao da su to biomedicina, novi materijali i nanonauka, zaštita životne sredine i klimatske promene, energetika i energetska efikasnost, poljoprivreda i hrana, informacione i komunikacione tehnologije i unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta.

Đelić je naveo da je značajan i razvoj i očuvanje talenata koje treba da bude na prvom mestu.

Šira javnost može učestvovati u javnoj raspravi o Nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije za period od 2009. do 2014. godine i putem foruma na sajtu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Leave a Reply