Tutorials

Alatka AutoCorrect

Ovom alatkom možete automatski ispravljati sve vaše greške koje najčešće činite tokom unosa teksta

V erovatno ste već, koristeći Word primetili da se ukucavanjem teksta događaju i ispravke vaših grešaka. Najverovatnije ste se susreli sa ispravkom veznika “i” u srpskom jeziku, koji je Word ispravio i veliko “I” jer “pretpostavlja” da se radi o engleskoj zamenici “I”(engl. “ja”), koja se piše velikim slovom. Ova ispravka i mnoge druge ispravke pravopisnih grešaka su deo Word-ove alatke AutoCorrect. Da bi videli koje se greške u kucanju ispravljaju pozovite meni Tools > AutoCorrect i dobićete dijalog prozor AutoCorrect (kao na slici). Pređite na karticu Replace i u samoj sredini dijalog prozora videćete sa jedne strane listu reči i izraza pogrešno napisanih , i sa druge strane, te iste reči i fraze kakve će biti ispravljene.

Jedna od dobrih karakteristika ovog alata je ta, da i vi možete dodati svoje greške koje najčešće pravite, tj. njihove ispravke. Da bi ova alatka uopšte proveravala tekst koji pišete proverite da li je potvrđen okvir za potvrdu “Replace as you type”. Najbolji način da dodate listi nove grešeke je kada kontrolišete sopstveni dokument, kada možete da uočite najfrekventnije grešeke. Kada uočite neku, pozovite prethodni dijalog prozor i u polje “Replace” unesite pogrešno napisanu reč, a u polje “With” pravilno napisanu tu istu reč. Na kraju vam ostaje samo da potvrdite unos pritiskom na dugme “Add”.

“AutoCorrect” dijalog prozor i kartica “Replace” ima još tri bitne opcije, polja za potvrdu:

  • “Correct two initial capitals” – alatka koja sprečava slučajan unos dva velika slova na početku rečenice.
  • “Capitalize first letter of sentences” – brine se da prvo slovo rečenice uvek bude napisano velikim slovom.
  • “Correct accidental usage of caps lock” – opcija koja ispravlja greške koje nastaju slučajnim pritiskom na taster-prekidač “Caps Lock” i taster “Shift”.

Leave a Reply