Tutorials

AutoCAD saveti i prečice

1. Opcija obeležavanja objekata u AutoCAD-u 2012

AutoCAD 2012 nudi fleksibilniju opciju obeležavanja objekata na crtežu u odnosu na standardno pozivanje komande select. Sada je dovoljno bez pozivanja bilo koje komande posle biranja bilo koje tačke na ekranu izabrati jednu od ponuđenih opcija F, WP ili CP u zavisnosti od toga na koji način je potrebno obeležiti objekte u crtežu.

2. Nedefinisane komande

Može da se desi i da, kada pozovete neku od uobičajenih AutoCAD komandi, dobijete odgovor ‘Unknown command’.

Na primer: Unknown command ‘EXPLODE.’ Press F1 for help.Command: explode

Explode je standardna AutoCAD komanda; trebalo bi da je definisana. Ukoliko ste pravilno pozvali komandu i dobili poruku da je došlo do greške, moguće je da je komanda nedefinisana. Ovaj problem se jednostavno rešava ponovnim definisanjem komande na sledeći način. U komandnu liniju upisati ‘redefine’ pre pozivanja željene komande.

Zatim upisati naziv komande: ExplodeCommand: redefine

Jedan od razloga za pojavljivanje ovakve greške je pozivanje korisničkih rutina koje sadrže komandu ili promenjljivu koje mogu da se preklope sa standardnim AutoCAD komandama. Čak i kad komanda nije definisana moguće je pozivati upisivanjem tačke pre naziva komande u komandnoj liniji .explode ili putem aliasa, u ovom slučaju EX. Sada ponovo pozvati komandu EXPLODE.

Leave a Reply