Tutorials

Automatsko ponavljanje poslednje aktivnosti

Reč je o vrlo korisnoj funkciji kojom možete da ubrzate unos podataka u Word dokumente

Većina korisnika popularnog Word-a, pa cak i onih iskusnijih, ne poznaje funkciju, tj. prečicu za ponavljanje poslednje akcije. Reč je o vrlo korisnoj funkciji kojom molete da ubrzate unos podataka u Word dokumente.

Recimo da morate da ispišete neku reč dvadeset puta. Ako biste ovo radili ručno, trebalo bi vam puno vremena, ali, uz pomoc funkcijskog tastera [F4] jednostavno unesete reč samo prvi put, a zatim 20 puta pritisnete funkcijski taster [F4].

Mada, i ovo vam mole izgledati zamorno i dosadno. A zaato onda ne bismo i ovo automatizovali, da ne moramo dvadeset puta da pritisnemo funkcijski taster. U ovoj nameri će nam pomoći izrada jednog malog makroa i VBA jezik. Kreiraćemo univerzalni makro, koji mole da se primeni u bilo kojoj MS Office aplikaciji.

Unutar Word-a izaberite meni Tools > Macro > Macros, pa u dijalogu, u polju Macro Name, upišite Ponovi i kliknite [Create]. Otvoriće vam se editor programskog koda. Na mestu gde se nalazi kurzor iskopirajte sledeći programski kôd:

Sub Ponovi ()
Dim br As Integer
br = Val(InputBox(“Koliko puta zelite da ponovite radnju?”))
If br > 0 Then Repeat (br)
End Sub

Nakon gotovog unosa izaberite padajući meni File > Close and Return to Microsoft Word, radi vracanja u Word. Radi testiranja, unesite neku reč, pa selektujte meni Tools > Macro > Macros. U poznatom dijalogu izaberite makro Ponovi i kliknite dugme [Run]. Po pokretanju makroa, pojavi’e vam se mali dijalog za unos broja ponavljanja akcija (kao na slici). Unesite željeni broj i kliknite [Ok]. Poslednja radnja koju ste učinili u Word-u ponoviće se onoliko puta koliko ste naveli.

Leave a Reply