Tutorials

Brisanje dupliciranih brojeva iz liste

Kako na brz način proći kroz veliku listu brojeva i ukloniti sve duplicirane vrednosti

U koliko intenzivno koristite Excel u profesionalnom radu , možda će vam se javiti potreba da iz liste brojeva (bloka ćelija) izbacite one koji se ponavljaju. Uklanjanje duplikata možete odraditi procesom filtriranja, ali onda se brojevi zaista i ne odstranjuju već se samo skrivaju. Druga mogućnost je da sortirate listu i ručno uklonite sve duplikate, što nije teško ukoliko je lista mala. Ali šta ako imate blok ćelija koji broji recimo 2000 vrednosti. Ovo vama ili vašim saradnicima može da oduzme dosta vremena. Kao i uvek i za ovaj problem postoji elegantno VBA rešenje

U sledećem VBA programskom kodu videćete kako možete vrlo brzo (naravno, uz pomoć petlji) da prođete kroz listu brojeva i uklonite duplicirane. Pre toga, pre pozivanja makroa, bitno je samo da sortirate listu brojeva:


Public CurRow, oZ, uY, Qq

Sub Brisi_Duplikate()
  Sheets("Sheet1").Activate
  Qq = Application.CountA(ActiveSheet.Range("A:A")) 
{prebrojte ćelije pre početka}
  For uY = 1 To 6  
{prva petlja prolazi 6 puta}
    For oZ = 2 To Qq  
{glavna petlja}
      If Cells(oZ, 1) = Cells(oZ - 1, 1) Then
{provera duplikata}
        Cells(oZ, 1).Select  
{selekcija ćelije sa dupliciranom vrednošću}
        Selection.Delete Shift:=xlUp  
{Brisanje celije}
        Qq = Qq - 1  
{promena kriterija petlje, jer date ćelije više nema}
      End If 
    Next  
{unutrašnja petlja}
  Next  
{spoljna petlja}
End Sub

Leave a Reply