Tutorials

Brisanje nepotrebnih dokumenata

Kada vam se prepuni hard disk velikim brojem Word-ovih dokumenata, sledi “veliko spremanje” odnosno sortiranje i brisanje nepotrebnih dokumenata

K ada vam se prepuni folder “My Documents” i njegovi podfolderi velikim brojem Word-ovih dokumenata, sledi “veliko spremanje” odnosno sortiranje i brisanje nepotrebnih dokumenata. Za ove potrebe najčešće koristimo Windows Explorer ili neki drugi fajl-menadžer, kada svaki put kada nam naziv dokumenta ne govori ništa – moramo da “ručno” otvorimo dokument, i procenimo da li je bitan ili nije. Ova procedura nam može oduzeti mnogo vremena, ali postoji način kako mnogo brže odraditi ovaj posao.

MS Word od verzije 97 (znači i 2000 i XP) poseduje mogućnost pregleda dokumenta (Preview) u okviru dijalog prozora “File Open”. Zato pokrenite MS Word i izaberite meni “File > Open”, te pređite u folder gde su vam smešteni dokumenti. Ukoliko okno za pregledanje dokumenta u okviru dijaloga nije dostupno, kliknite ikonu Preview (druga sa desne strane, u gornjem desnom uglu dijaloga), tj. strelicu pored ikone Views u Word-u 2000, a zatim izaberite Preview. Ukoliko odmah ne možete da pronađete pravo dugme, zadržite pokazivač miša iznad svakog od dugmića da bi videli tooltip.

Kada kliknete da neki od dokumenata u levom oknu, u desnom oknu ćete videti sadržaj samog dokumenta. Za brisanje dokumenta, kliknite na naziv dokumenat koji želite da obrišete i proverite u Preview oknu da li je stvarno nepotreban dokument. Kliknite ponovo na naziv dokumenta, ali ovaj put desnim tasterom i izaberite opciju Delete. Kliknite Yes u novom dijalogu za potvrdu brisanja. Ovde možete obrisati i više dokumenata odjednom, s tim što treba da ih prethodno selektujte (držeći taster Ctrl i kliktanjem na nazive dokumenata). Kod sortiranja, oformite nove potrebne foldere, te jednostavnom tehnikom “prevuci-i-pusti” (drag-n-drop) pokazivačem miša ispremeštajte dokumente u odgovarajuće foldere.

Leave a Reply