Tutorials

Datumi u tabelama

Automatizujte unos datuma u tabele, te na taj način smanjite vreme unosa i povećajte tačnost

Evo jednog zanimljivog Word trika. Naime, često će vam zatrebati da u tabelama u prvoj koloni, umesto rednih brojeva, koristite datume. Ovakve tabele su pogodne za predstavljanje nekih vremenskih rasporeda, pregleda i planova. Problem se sastoji u tome što ručno morate da unosite datume u svaki red prve kolone. Naravno, i ovaj problem se može prevazići, ali zaobilaznim putem pošto Word u funkciji Bullets and Numbering nema mogućnost ubacivanja datuma.

Pratite sledeće korake da bi dobili datume unutar tabela:

Pokrenite Word i izaberite meni Table > Insert > Table, radi formiranja tabele. U polje Number of columns unesite najmanje jednu kolonu, a u donje polje postavite da recimo tabela ima desetak redova (rows). Kliknite na OK.
Selektujte prvu kolonu i kliknite na dugme Numbering na paleti Standard.
Ponovo izaberite kolonu sa rednim brojevima, te izaberite meni Format > Bullets and Numbering.
U novootvorenom dijalog okviru Bullets and Numbering kliknite na dugme Customize.
Sada dolazimo na ono glavno, ukoliko želite da počnete sa datumima od recimo januara, u polje Number format unesite “1.2001” i to odmah sa desne već postojećeg brojača “1.”. Sadržaj polja bi trebao da bude ovakav:

1.1.2001

Kliknite na OK.

Nakon ove “operacije” trebali bi da dobijete situaciju kao na slici. Na ovaj način ćete veoma ubrzati unos datuma u tabele, a i izbećićete moguće greške. Moraćete samo da kod svakog novog meseca restartujete brojače i da u polje “Number format” unesete novi mesec; tako da ćete za februar uneti “2.2001”.

Leave a Reply