Tutorials

Datumske funkcije

Svaki datum i vreme u Excel-u predstavlja jedan redni broj, bez obzira na to kako formatirate prikaz sadržaja ćelije

Upotreba podataka o datumu i vremenu je vrlo bitna u MS Excel-u, a posebno funkcija koje rade sa datumima. Ali pre svega potrebno je da razumemo kako MS Excel radi sa datumima i šta za Excel predstavlja datum.

Svaki datum i vreme u Excel-u predstavlja jedan redni broj, bez obzira na to kako formatirate prikaz sadržaja ćelije. Svaki podatak o datumu se čuva kao redni broj, a predstavlja se na razne načine. Vreme u Excel-u se meri počevši od 01.01.1900 godine, pa ide sve do 31.12.2078 godine. Tako da svaki datim u ovom intervalu uzima vrednost od 1 do 65380. Prema ovom pravilu sledeći datumi imaju sledeće vrednosti:

  • 01.01.1900 godine – vrednost 1
  • današnji datum je 05.01.2001 godine – vrednost 36896
  • 31.12.2078 godine – vrednost 65380

Kako ovo možete proveriti? Pa unesite neki datum u ćeliju i formatirajte prikaz u ćeliji, kliknite desnim tasterom iznad ćelije i izaberite Format Cell…, pa pređite na karticu Numbers i u listi izaberite General.

Prethodna priča važi i za vreme. S tim što kada u jednoj ćeliji imamo podatke i o datumu, i o vremenu, cifre sa leve strane desimalnog zareza predstavljaju vrednost datuma, a cifre sa desne strane predstavljaju vrednost vremena. Vrednost vremena se predstavlja razlomak od 24 časa. Ovo možete videti u sledećim primerima:

  • vreme 12:00 – predstavljeno je sa 0,5
  • vreme 21:22 – predstavljeno je sa 0,890277778
  • vreme 09:56 – predstavljeno je sa 0,413888889

Još da napomenemo, sistem vremena sa početkom 01.01.1900 godine preuzet je radi kompatibilnosti sa programom “Lotus 123” (softver koji je popularisao tabelarne programe, pre pojave Excel-a). Mada ovo možete da promenite na sistem sa početkom 1904 godine (kompatibilnost sa Macintosh platformom). Ovo podešavamo tako što izaberemo padajući meni Tools > Options > Calculation, i u sekciji Workbook options potvrdimo opciju “1904 date system”. Kada unosimo datum i vreme u radne listove, Excel će pravilno formatirati ćelije (redovan prikaz vremena), ali će u pozadini prilikom izračunavanja koristiti redne brojeve.

Leave a Reply