Tutorials

Evidencija kućnog inventara

Radi efikasnijeg vođenja vašeg domaćinstva i povećanja ekonomičnosti, uz pomoć Excel-a kreirajte inventarsku listu pokućstva

U narednim redovima videćete kako da kreirate inventarsku listu pokućstva vašeg domaćinstva. Namena ovakve liste može da bude podrška ugovoru o osiguranju sa nekom osiguravajućom kompanijom, ili recimo proračun radi davanja hipoteke radi nekog kredita, ili obračun poreza i slično. Ovakvu listu možete sastaviti i u nekom procesoru teksta, ali za ovo sigurno nema boljeg alata od MS Excel-a.

Prvo ćemo kreirati šablon, sa odgovarajućim naslovima kolona i redova, a zatim ćemo unositi i same podatke. Počećemo recimo od ćelije B2 u koju ćemo uneti naslov celog radnog lista, neka to bude “Inventar”. Kliknite na dugme Bold na Formatting paleti, radi podebljanja naslova. Odmah ispod naslova (ćelija B3) dodaćemo naslov “Ukupna vrednost”, koja će sadržati podatak o ukuonoj vrednosti inventara (na nju ćemo se kasnije vratiti). Sledeće što dolazi je podela stana (kuće, ili čak firme) u nekakve delove. Tako ćemo stan podeliti na stambene prostorije, radi lakšeg pregleda i organizacije:

 • U ćeliju B6 unesite Dnevna soba.
 • U ćeliju B9 unesite Spavaća soba.
 • U ćeliju B13 unesite Kuhinja.

u primeru ćemo navesti samo ove tri prostorije, a vi ćete dodati prema vašem stanju. Sledeće u našem šablonu su naslovi kolona, u kojima će biti smešteni podaci o brojnom stanju, vrednosti i ukupnoj vrednosti pojedinog dela pokućstva:

 • U ćeliju D5 unesite Količina.
 • U ćeliju E5 unesite Vrednost.
 • U ćeliju F5 unesite Uk. vrednost.

Pošto ćemo u kolonu [C] unositi nazive delova pokućstva, koji mogu da budu dugački, izvršićemo potrebno formatiranje ove kolone. Ovo možemo uraditi jednostavnim razvlačenjem markera granica kolona, ili klikom na desni taster miša (prethodna selekcija cele kolone) i izborom opcije “Formatt cells… > tab Alignment”, te potvrdom polja Shrink to fit. Kliknite na naslove kolona [E] i [F] da bi ih formatirali za prijem podataka u obliku novčanih iznosa:

 • Izaberite meni Format > Cells. Pređite na karticu Number.
 • U listi “Category” izaberite “Currency”, a za simbol izaberite “Din.” (dinar).
 • Kliknite OK za primenu novog formatiranja..

Ovo bi bilo sve što se tiče šablona, sledi unos stavki pokućstva.

Krenućemo od dnevne sobe i stvari u njoj:

 • U polje “Deo pokucstva” (ispod naslova) unesite recimo “Fotelja”.
 • U kolonu “Kolicina” unesite koliko imate datih komada nameštaja.
 • Vrednost komada nameštaja unesite u polje “Vrednost”. Ova vrednost može biti nabavna cena, ili amortizovana vrednost dela pokućstva.

Ukoliko imate veći broj različitih komada nameštaja, tri reda koja smo ostavili za njihov unos biće malo. Zato ubacite još redova, tako što izaberete ceo red (npr. red 8) i izaberete padajući meni Insert > Rows. Kada ste ubacili sve moguće delove nameštaja, potrebno je da popunimo i polja u koloni “Ukupna vrednost”.

 • Kliknite u prvo polje ispod naslova “Uk. vrednost” i ukucajte “=” (jednako).
 • Kliknite u istom redu na polje koje sadrži količinu stvari.
 • Ukucajte znak “*” (zvezdica) radi množenja.
 • Kliknite u polje u kome se nalazi podatak o vrednosti.
 • Na kraju, obavezno pritisnite Enter na tastaturi.

Na isti način unesite i sve ostale delove nameštaja sa odgovarajući vrednostima.

Na kraju nam je ostalo da izračunamo ukupnu vrednost svih stvari, u polju “Ukupna vrednost”. Kliknite u polje pored ovog naslova i utipkajte “=”, radi starta bilo kakve kalkulacije u Excel-u. Kliknite u prvu ćeliju ispod naslova “Uk. vrednost”, a zatim ukucajte znak plus “+”. Ovu operaciju odradite za sve ćelije ispod, koje sadrže vrednost veću od nule. Kada ste dodali sve ćelije, obavezno pritisnite [Enter] na tastaturi. Ovim ste stvorili osnovnu ineventarsku listu nameštaja, koja je osnovica za neke složenije proračune.

Leave a Reply