Tutorials

Funkcija Conditional formatting

Filtiranjem podataka putem ugrađene funkcije možete da vrlo brzo i lako da ekstrahujete podatke po nekom kriterijumu koji je vama bitan

Šta raditi kada imate dobro uređenu i formatiranu tabelu, a trebalo bi da odštampate samo neke podatke iz tabele? Pa, uz pomoć filtriranja podataka, odnosno izdvajanja nekolicine podataka u odnosu na celinu, po nekom kriterijumu. Za ovu potrebu imamo dve mogućnosti, prva mogućnost je uz pomoć ugrađene funkcije za filtriranje (AutoFilter), a druga uz pomoć ugrađene funkcije uslovnog formatiranja (Conditional formatting). Prvi metod smo ranije objasnili, a sada ćemo malo više o ovom drugom, manje poznatom, metodu.

Za potrebe primera, kreiraćemo jednostavnu tabelu koja sadrži rezultate Internet šahovskih partija koje ste odigrali. U prvom redu imamo naslove kolone, sa nazivima “Partija” i “Rezultat”. Ispod naslova “Partija” imamo poređane odigrane partije koje smo označili sa A, B, C, D, E, F, G i H (po jedno slovo u svakoj ćeliji), a ispod u koloni “Rezultat” unesite same rezultate odigranih partija. Za rezultat ćemo koristiti jedan od tri moguća ishoda: “Pobeda”, “Neresena” ili “Izgubljena” (vidi sliku).

Prećićemo sada na samo filtriranje podataka i to uz pomoć funkcije Conditional formatting, koja nam inače služi za primenu određenih komandi i akcija na izabrane ćelije radnog lista. Ovaj način je malo komplikovaniji od “AutoFilter”-a, ali ćete uz pomoć ove metode imati više kontrole.

U prvu desnu ćeliju pored tabele unesite tekst “Prikazi samo”.

U susednu ćeliju dodajte “Pobeda”.

Selektujte ovu ćeliju i bold-ujte tekst.

Potom selektujte sve ćelije koje poseduju rezultate šahovskih partija, pa izaberite meni “Format > Conditional formatting”.

Sada dolazi onaj teži deo. Ono što treba da uradimo je da primenimo izvesno pravilo na selektovane ćelije. Ovo pravilo će glasiti: “Ukoliko se sadržaj bilo koje od selektovanih ćelija poklapa sa sadržajem ćelije koja se nalazi desno od tabele, onda prikaži tu ćeliju”. Primenu ovog pravila vršimo na sledeći način:

U drugoj po redu, padajućoj listi prikazanog dijaloga, izaberite soluciju “equal to”.

U polju desno od prethodnog, kliknite na malu ikonicu koja se nalazi u krajnjem desnom uglu.

Kliknite mišem na ćeliju uz desnu ivicu tabele (onu koja sadrži “Pobeda”). Nakon klika oko ćelije ćete videti animiranu liniju. Pritisnite Enter i vratićete se u pređašnji dijalog.

Kliknite na dugme “Format…”, te u novom dijalogu podesite boju fonta na crvenu i primenite “Bold” stil. Potom kliknite na “OK”.

I na kraju, radi primene pravila klinite na “OK”.

Da bi ova metoda u potpunosti bila funkcionalna, tekst ostalih ćelija obojite u belu boju (takođe uz pomoć Conditional formatting-a), tako da se boja teksta poklopi sa pozadinom. Nakon ovoga videćete samo partije u kojima ste pobedili protivnike. Ukoliko bi sada umesto “Pobeda”, u ćeliju desno od tabele, uneli “Neresena”, bile bi prikazane samo partije koje su odigrane nerešenim rezultatom. Nedostatak ove metode je što odjednom možete da vidite samo jedan set podataka.

Leave a Reply