Tutorials

Funkcija za generisanje teksta

Funkcijom za generisanje teksta možemo olakšati sebi kreiranje šablona sa stilovima koji će zatim biti korišćen za novi dokument

Kada radite na izradi dugačkih i složenijih dokumenata, kao što su npr. diplomski ili specijalistički radovi, preporucujemo da skicirate osnovu olovkom na papiru. Ovaj svojevrsni šablon treba da poseduje sve ono što ce posedovati i buduci dokument, a to su zaglavnje i podnožje, logotipi, razne sličice i generalno skicirani stilovi za pasuse. Ono što želimo da istaknemo ovim prilogom je; kako postici i isplanirati na pravi nacin upotrebu grafike na stranicama.

Kod smeštanja slika, grafike ili drugih objekata na stranicu jako je bitno kako ce se tekst “omotavati” oko slike, odnosno kako ce biti rasporeden. Ovi je malo teže simulirati na papiru, ali na svu srecu Word poseduje funkciju kojom možemo da simuliramo rasporedivanje teksta oko objekata. Radi se o funkciju RAND( ) koja ce nam pomoci u brzom generisanju sadržaja, teksta kako bi stekli uvid kako ce tekst biti rasporeden oko objekta.

Korišcenje ove funkcije ide sledecim koracima:

Postavite tacku umetanja (kurzor) na poziciju od koje želite da startuje generisanje teksta.

Upišite tekst: Rand( ), pa zatim pritisnite taster Enter.

Ukoliko izostavite parametre funkcije, tj. ostavite prazne zagrade, Word ce automatski generisati i ispisati tri pasusa, od koji svaki sadrži po tri iste recenice. Recenice su vam sigurno poznate, ukoliko ste na svom sistemu ikad pregledali instalirane fontove:

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Ukoliko imate više grafickih objekata na stranici, a želeli bi da svuda oko njih rasporedite tekst, možete upotrebiti veci broj pasusa i recenica navodenjem parametara funkcije. Funkciju Rand( ) cete tada pisati na sledeci nacin:

Rand (4,2)

Ovako napisanom funkciom nalažete Word-u da generiše cetiri (4) pasusa, sa po dve (2) recenice.

Nakon zadavanja ove funkcije dobicete situaciju slicnu ovoj na slici, te možete steci pravi uvid u buduci izgled vaših dokumenata.

Leave a Reply