Tutorials

Implementacija drugih objekata u slajdove

M icrosoft PowerPoint, kao i ceo Office paket, podržava OLE, ili na engleskom Object Linking and Embedding, što u prevodu znači povezivanje i ugnježđivanje objekata. Funkcionalno, ova opcija omogućava da funkcije Word-a ili Excel-a koristite u samom PowerPoint-u. U ovom tekstu ćete saznati kako da dodate WordArt ili grafikone jednoj prezentaciji u PowerPoint-u.

Ako želite da na određenim slajdovima prezentacije privučete pažnju posmatrača na neki tekst, najbolje je da primenite WordArt.

 • Kliknite na dugme [New Slide], radi kreiranja novog slajda.
 • Klikom na neki od ponuđenih tipova slajdova, izaberite slajd i kliknite na [OK].
 • Dodelite naslov slajdu.

Sada ćemo našoj prezentaciji dodati WordArt.

 • Kliknite na dugme [WordArt] (na paleti Drawing).
 • Kada se pojavi dijalog prozor, kliknite na određeni stil sa palete i kliknite na [OK].
 • U novom dijalog prozoru pojaviće se ponuđeni tekst, koji treba da zamenite vlastitim. Podesite još tip fonta i veličinu fonta. I na kraju kliknite na [OK].

Kada se WordArt pojavi na slajdu, preko ručica za povećanje ili smanjenje (mali beli kvadratići u uglovima) možete da povećate ili smanjite prikaz teksta.

Za dodavanje Excel grafikona iskoristićemo OLE funkciju.

 • Kliknite na dugme [Insert Chart] na Standard paleti.

PowerPoint će ubaciti grafikon sa fiktivnim podacima i tabelu kao izvor podataka za grafikon. Ako kliknete u tabelu, i izmenite ili izbrišete određene podatke, automatski će se promeniti i prikaz unutar grafikona.

 • Kliknite unutar tabele i kliknite na početnu sivu ćeliju u jednom redu. Na taj način ćete selektovati celi red. Ako pritisnete taster [Delete], obrisaćete sadržaj svih ćelija u redu.
 • Ako želite da promenite vrednost neke ćelije, kliknite u datu ćeliju i obrišite ili promenite brojku.

Pored promena vrednosti u ćelijama možemo promeniti i izgled samog grafikona:

 • Kliknite desnim tasterom miša iznad grafikona i izaberite [Format Chart Area].
 • U novom dijalog prozoru imate dve kartice, [Font] gde možete izvršiti podešavanja fonta i [Patterns] gde možete promeniti boju pozadine.

Na kraju podešavanja kliknite na dugme “OK”.

Leave a Reply