Tutorials

Kako do boljih brošura?

Predstavljamo vam nekoliko uputstava i smernica kojima ćete postići bolji izgled vaših brošura

U koliko vam je potrebna brošura ili reklamni materijal manjeg obima, možete ih sami kreirati u kucnoj-varijanti uz pomoc Microsoft Word-a ili Publisher-a. Za reklamnu kampanju, a samim tim i štampu veceg obima, lokalna štamparija ce biti bolji izbor, ali i tada sami možete dizajnirati materijal. U narednim pasusima prikazacemo vam nekoliko ideja za kreiranje boljih poslovnih brošura.

Uvek pripremite vaše brošure tako da sadrže dovoljno informacija da mogu da figuriraju kao samostalan dokument. Cak i kada rutinski šaljete brošure unutar koverti, velike su šanse da su i koverte specijalno napravljene za vašu firmu, zato ne bi trebali da se oslanjate na detalje koje možda sadrži koverat (a možda i ne sadrži), a koje ste i?ostavili u brošuri. Uvek u brošuru ubacite naziv kompanije, broj telefona, adresu i e-mail, i to na istaknuto mesto tako da potencijalni klijenti koji se zainteresuju za vaše proizvode ili usluge imaju pouzdanu informaciju .

Vaše brošure ne moraju biti odštampane u punoj boji. One mogu biti jako efektivne i lepe ako ih odštampate i na monohromatskom laserskom štampacu. Ako se radi o malom obimu štampe, razmislite o upotrebi kvalutetnijeg (naravno i skupljeg) papira za štampu. Kod veceg obima, i štampe u lokalnoj štampariji, da bi izbegli dodatne troškove, možete im ponuditi pripremljen papir na kome ce stajati vaš kompanijski logo i drugi fiksni detalji, u boji.

Svaki dokument koji sami pripremate trebao bi da izgleda kao segment ostalih kompanijskih publikacija. Kada stavite jedne pored drugih, posetnice, memorandume i brošure; oni sadrže uobicajene elemente kao što su kompanijski logotip, tip fonta, boje, stilovi linija itd. Kada sami dizajnirate brošure, držite se istog stila, tako da se osnovna tema reflektuje kroz sve vaše poslovne dokumente. Na ovaj nacin smanjice vam se izbor i mašta, ali ce zadatak dizajniranja biti lakši, a rezultat ce izgledati mnogo profesionacnije.

Osnovno pravilo dobrog dizajna je repeticija, tj. ponavljanje. Ponavljanjem elemenata kroz celu brošuru, dajete joj stil. Najbrži nacin da dovedete stavri u red kod nesredenih brošura je da smanjite broj fontova na jedan ili dva, i da sve poravnate nasuprot leve margine. Formatirajte sve naslove na isti nacin, pre svakog naslova ostavite dodatni prostor, a smanjite prostor izmedu naslova i sledeceg pasusa. Ovo ce napraviti visuelnu vezu izmedu naslova i prpadajuceg pasusa.

Generalno gledano, ljudi citaju sa leva u desno i od gore prema dole, pa zato proverite da li i vaša informacija prati ovakav tok. Kod tipicnih trostranih brošura (pamfleta) citalac ocekuje da prvo vidi naslovnicu (naslovnu stranicu), a zatim ce okrenuti brošuru i pregledace petu i šestu stranicu. Na prve tri stranice, unutar brošure,treba da ukljucite osnovne informacije koje želite da predstavite citaocu. A kontakt informacije smestite na spoljna dva panela (stranice).

Proverite da li se eventualni kupon (raznoraznih namena) u vašim brošurama nalazi nasuprot nevažnih informacija na poledini. Ne bi trebali da recimo adresu ili telefonski broj smestita na poledini ovakvog kupona, jer ako se kupon isece i odvoji od brošure citalac više nece imati dostupan podataka sa poledine. Smesite eventualne kupona u ulovime ili na ivicama brošura, tako da se lako mogu odstraniti. Obeležite kupon sa isprekidanom linijom da bi citalac jasno mogao da utvrdi granicu. Takode, kontakt informacije smestite i na sam kupon, tako da on može biti poslat i bez uvida u samu brošuru.

Ukoliko u dizajn ukljucite i kontakt informaciju onoga kome šaljete brošuru, možete uštedeti na kovertama jer ce imati vaš žig i adresu. Ako ovako uradite, neka dizajn samog sadržaja bude dobar, kako bi se osigurali da ce kod primaoca pobuditi želju da otvori brošuru.

Ukoliko brošura sadrži podatke koji su osetljivi na vreme (ka npr, cene ili zakazani termini), onda negde unutar brošure ubacite datum. Na taj nacin ce primalac moci da odrediti da li su cene “sveže” kada cita brošuru. Takode možete odrediti i životni vek važnosti informacija. Ako se radi o mesecnoj štampi, u datum ubacite mesec i godinu. Ako štampate kvartalno, identifikujte sezonu: leto, prolece itd., i tekucu godinu.

U ova dva priloga, koliko to prostor dozvoljava, pokušali smo da vas uputimo na bitne stvari kada samostalno kreirate poslovne brošure. Na vama ostaje da ih primenite ili ne primernite.

Leave a Reply