Tutorials

Kako do simbola Evro valute – €?

Sa novom godinom susreli smo se i sa novom evropskom valutom. Za sve korisnike MS Word-a postavlja se problem: Kako ubaciti znak Evra u svoje dokumente? Naravno, kao i kod mnogih drugih stvari, i ovode postoji više rešenja.

O d 1. januara ove godine, Evro () je i zvanicno postao moneta svih zemalja Evropske unije, a inace zajednicka moneta je uvedena 1. Januara 1999. godine. Od sada ce i sva službena prepiska sa firmama i institucijama iz Evropske unije, koja sadrži simbole starih moneta, morati da bude prilagodena novoj moneti i simbolu. Naravno, ako ove dokumente izradujete uz pomoc Word-a, morate znati kako se dolazi do ovog simbola.

U svakodnevnoj upotrebi Word-a postoji mogucnost da se susretnete sa problemima, jer prakticno, do 1997. godine simbol za Evro nije ni postojao, pa tako veliki deo softvera koji datira pre ovih bitnih datuma, i ne podržava novi simbol. Što se tice Word-a, prodrška za Evro je na nivou fontova, odnosno nivou operativnog sistema. Noviji operativni sistemi, od Windows-a verzije 98, sadrže ažurirane verzije fontova koje sadrže i znak za Evro. Ukoliko radite sa starijom verzijom operativnog sistema, bice potrebno da instalirate ispravku, tj. Windows 95 Euro Product Update sa lokacije:

www.microsoft.com\windows\euro.asp

Ukoliko ste instalirali MS Office 2000 ili noviju verziju, onda su vam sigurno instalirane i ažurirane verzije fontova, tako da nemate razloga za brigu.

Postoji više nacina za upis simbola Evra u vaš dokument, a sigurno je najjednostavnija sledeca metoda:

 1. Postavite tacku umetanja (kurzor) na mesto gde želite da ubacite simbol Evra. Pre toga ovaj deo pasusa, odnosno ova pozicija, mora biti formatirana nekim od fontova koji sadrže i znak Evra.
 2. Pritisnite na numerickom delu tastature taster Num Lock (Num Lock lampica iznad ovog dela tastature treba da svetli).
 3. Pritisnite taster ALT i držeci ga, unesite cifre (kod) 0128 i to preko numerickog dela tastature.
 4. Otpustite taster ALT, pa ce se na mestu kurzora pojaviti simbol Evra.

Drugi nacin se služi padajucim menijem:

 1. Postavite tacku umetanja (kurzor) na mesto gde želite da ubacite simbol Evra.
 2. Izaberite padajuci meni Insert > Symbol, predite na karticu Symbols, te iz liste Font selektujte font koji poseduje znak Evra.
 3. Da bi brže i lakše pronašli traženi simbol, iz liste Subset (podskup) izaberite Currency Symbols, pa ce vam se u donjoj tabeli pojaviti samo deo sa simbolima valuta.
 4. Kliknite na znak Evra da bi ga selektovali i pritisnite taster Insert.

Još jedno dobro rešenje je da za umetanje Evra upotrebite alatku AutoCorrect:

 1. Izaberite padajuci meni Insert > Symbol, predite na karticu Symbols, te iz liste Font selektujte font koji poseduje znak Evra.
 2. Kliknite na znak Evra da bi ga selektovali.
 3. Kliknite dugme AutoCorrect, koje se nalazi u donjem levom uglu dijaloga.
 4. Otvorice vam se dijalog prozor AutoCorrect, sa vec unetim simbolom Evra u polju With.
 5. U polje Replace unesite skup karaktera koji ce se automatski ispravljati u znak Evra, recimo: ee.
 6. Kliknite dugme Add, a potom i Ok.

Od sada kada vam u dokumentu zatreba simbol Evra, jednostavno unesite dva puta uzastopno znak – (e), pa ce Word ova dva znaka automatski prepraviti u simbol Evra. .

Leave a Reply