Tutorials

Kako kreirati CV?

U ovom tekstu ilustovaćemo vam kako da u Word-u napišete svoj CV, koji će biti opšteg karaktera

U slučaju da ste preko Interneta ili u današnje vreme na bilo koji drugi način, tražili posao sigurno ste zapazili da svi traže vašu biografiju tj. Curriculum Vitae (CV). Sadržaj CV se često veoma razlikuje od idustrije do industrije. U ovom tekstu ilustovaćemo vam kako da u Word-u napišete svoj CV, koji će biti opšteg karaktera.

U našem CV-ju postoje tri osnovan dizajn elementa, i njih ćemo kreirati u ‘Headers and Footers‘ delu Word-a. Otvorite novi dokument i izaberite meni [File > Page Setup] radi podešavanja margina. U dijalog prozoru unesite sledeće vrednosti: gornja margina 5cm, donja 3cm, i leva i desna po 3 cm. Sada idite na meni [View > Header and Footer], da bi otvorili kontrolu zaglavlja i podnožja.

Na ekranu vam se pojavljuje i paleta sa odgovarajućim alatima za formatiranje Header-a i Footer-a. Ovi elementi će nam poslužiti da u njih postavimo osnovni šablon gde će biti ime, prezime i drugi detalji. Prednost ovog načina je u tome što će se ti podaci pojavljivati na svakoj strani. Ovde ćemo se poslužiti ‘Text box’ elementima, ali pre toga ćemo pozvati paletu sa odgovarajućim alatima,[View > Toolbars > Drawing]. Izaberite ‘Text Box‘ alat i pozicionišite ga unutar Header-a, kliknite desnim tasterom na ivičnu liniju i izaberite ‘Format Text Box‘ opciju.

Izaberite ‘Fill’ karticu i izaberite crnu boju, te ukucajte tekst a boju fonta promenite u belu. Unutar Text box-a centrirajte tekst. Selektujte tekst i pomoću prečice [ Ctrl+] ] povećavajte tekst do željene vrednosti. Potom :

Izaberite Text box i postavite ga preko crnog Text box-a

U njega dodajte svoje kontakt podatke i centrirajte ih

Ponovo izaberite Text box.

Na levoj margini nacrtajte mali Text box, ali iste visine kao Header .

Kliknite unutar prvog Text box-a i kliknite alat ‘Format Painter‘ na osnovnoj paleti, radi preslikavanja formatiranja

Kliknite unutar novog Text box-a i on će postati crn

Upišite ‘CV’, selektujte tekst i izaberite belu boju fonta

Sada ste postavili dobar šablon (koji se naravno može doterivati) za svaku vašeg CV-ja, tako da sada možete unositi podatke. Bitno je održite čistu formu i konciznost. Ne zaboravite da prvo počnete sa radnim iskustvom i da vaše poslednje radno mesto postavite na početak.

Takođe, podnožje (Footer) sa Text box-om možete iskoristiti da postavite recimo svije kontakt podatke, tako da se pojavljuju na svakoj stranici. Ukoliko ste instalirali kompletan MS Word, sa programom u paketu dolaze i gotovi šabloni za izradu CV-ja.

Leave a Reply