Tutorials

Kako optimizovati Swap fajla?

Operativni sistem kada vrši oslobađanje radne memorije, višak sadržaja prebacuje u jedan jedini fajl na disku, takozvani swap fajl

Kada je na vašem računaru malo memorije ili kada odjednom pokrenete više zahtevnih aplikacija, javiće se nedostatak radne memorije ukoliko želite da pokrenete još neku. U ovakvim situacijama kada operativnom sistemu nedostaje radna memorija, Windows će posegnuti za jedinim mogućim rešenjem: prebaciće potreban deo sadržaja radne memorije na hard disk, te na taj način će osloboditi potreban radni prostor za druge aplikacije.

Kao što znate, rad sa hard diskom je mnogo sporiji nego sa radnom memorijom. Usled ove sporosti hard diska i uzastopnog prebacivanja sadržaja na hard disk i u radnu memoriju, doćiće do značajnog usporenja rada celokupnog sistema. Operativni sistem kada vrši oslobađanje radne memorije, višak sadržaja prebacuje u jedan jedini fajl na disku, tzv. swap fajl, a naćićete ga unutar osnovnog Windows foldera:

c:\Windows\win386.swp

Pored fizičkog ograničenja brzine diska, postiji i problem defragmentacije, koji može dodatno da uspori rad sistema. Ako je disk defragmentiran, swap fajl će biti rasut po celom disku, a ne na jednom mestu kao bi se onda linearno čitao.

Rešenje problema usporenja sistema se sastoji ili u nabavci dodatne RAM memorije (što je bolje rešenje, posebno pošto je sad ova komad hardvera dosta jeftin), ili u optimizaciji swap-ovanja. Sama optimizacija se lako izvodi, tako da je svako može izvesti. Da bi optimizovali swap-ovanje uradite sledeće:

Sa desktopa kliknite dugme Start i idite putanjom Settings > Control Panel, te kliknite na ikonu System i pritisnite taster Enter.

Pređite na karticu Performance i kliknite dugme Virtual Memory. Otvoriće vam se dijalog Virtual Memory sa izabranom opcijom Let Windows manage my virtual memory settings.

Kliknite opciju Let me specify my own virtual memory settings, pa upišite najmanju i najveću dozvoljenu veličinu swap fajla prema tabeli gornjoj tabeli.

Nakon popunjavanja kliknite OK, pa na sledeće pitanje odgovrite takođe potvrdno (Yes) i kliknite Close da bi zatvorili ovaj dijalog. Windows će ponuditi opciju za restartovanje sistema kako bi se primenili novi paramteri. Restartujte sistem i odmah potom pokrenite defragmentaciju diska. Nakon ove procedure vaš sistem će biti znatno brži.

Leave a Reply