Tutorials

Kako publikovati AutoCAD modele u Google Earth aplikaciju

Ova proširena mogućnost Google Earth aplikacije, već duže vreme prisutna i veoma popularna među korisnicima, od nedavno je nadograđena i za najnoviju aktuelnu verziju AutoCAD 2012. Sada su proširenim mogućnostima obuhvaćene sve verzije AutoCAD, od 2007 do 2012.

 

Ovaj dodatni alat omogućava uvoz Google Earth slika u AutoCAD ili čak, uvoz mreže oblasti sa slikom zakačenom preko, u AutoCAD projekat. Takođe, moguće je izvesti 3D model u Google Earth, a koristeći KLM format, to je moguće zajedno sa podacima o planiranoj lokaciji objekta.

Uz jednostavno korisničko okruženje (wizard definisanje), moguće je publikovanje 3D modela iz AutoCAD, ili drugih aplikacija na CAD platformi, direktno u Google Earth. Ukoliko je potrebno, predloženo rešenje je moguće predstaviti klijentima ili projektnom timu, uz planiranu lokaciju objekta i u realnom okruženju. Pored toga, Google Earth podaci se mogu koristiti kao podloga za koncept idejnog rešenja i za sagledavanje njegovog prostornog plana i saglasnosti sa okolnim objektima.

Šta je potrebno:

Korisna adresa

 

 

Leave a Reply