Tutorials

Kako ubrzati kompjuter?

Da li primećujete da vam kompjuter u zadnje vreme radi primetno sporije? Da li se “ponaša” onako kako nije predviđeno? Ako su odgovori na ova pitanja potvrdni, onda je vreme za veliko spremanje

Da li ste primetili ili vam se možda čini da vam u poslednje vreme račinar radni znatno sporije ili vam se dešavaju čudni problemi? Ovo je siguran znak da je vašem računaru treba veliko čišćenje. Utvrđivanjem uzroka i razloga znaćete i šta treba uraditi u cilju ponovnog poboljšanja performansi vašeg “ljubimca”.

U narednim redovima ukazaćemo vam na neke, i možda najbitnije, razloge zašto vaš računar ne radi kao je “nekada radio”:

  • Kao prvo, postavlja se pitanje radne (RAM) memorije računara. Imate relativno malo ugrađene operativne memorije, i čudite se što računar radi tako sporo. Zato, ugradite dodatnu memoriju, koja se za sada nudi po bagatelnim cenama.
  • Sledeću stvar predstavljaju mnogobrojni instalirani programi, što korisni, što vrlo “nekorisni”. Veliki broj programa koje instalirate usporavaju rad računara, zato – ako vam nisu baš neophodni – deinstalirajte ih, i to na propisan način. Ovo “propisan”, znači da programe treba da deinstalirate po standardnoj Windows proceduri za deinstalaciju softvera, a ne samo da ih ručno obrišete sa diska.
  • Glavno pravilo kod održavanja računara u ispravnom stanju je preventiva. Što znači da bi ispravnost vaših diskova trebali da sprovodite svakih nekoliko nedelja. Na usporenje rada mogu da utiču tzv. logička i fizička neispravnost diskova. Logička neispravnost se uglavnom lako otklanja, dok fizička neispravnost ponekad može biti fatalna (za vaš računar, naravno). Zato redovno proveravajte vaše diskove (i pravite backup-e), i to posebno u slučaju da imate računar koji nije baš “poslednja moda”.
  • Pored navedene redovne kontrole diskova, preporučljiva je i redovna defragmentacija vaših diskova, odnosno održavanje diska u uređenom stanju. Na disk se podaci upisuju sekvencijalno, što znači od početka – početnog sektora, pa redom na dalje. Ukoliko obrišete neki fajl sa diska, već sledeći fajl (ili deo fajla) će biti upisan u ovu “prazninu”. Ako u ovoj praznini nema dovoljno mesta za ceo fajl, on će biti podeljen na više delova koji mogu biti upisani na velikom broju različitih lokacija na disku. Upravo ovo deljenje se naziva fragmentacija, a suprotan proces je defragmentacija – što znači postavljanje delova fajlova u uređen poredak.

2 thoughts on “Kako ubrzati kompjuter?

Leave a Reply