Tutorials

Komentari unutar radnih listova

Komentar je kratko obaveštenje koje je namenjeno vašim saradnicima ili vama samima kao podsetnik u radu sa Excel-ovim radnim listovima

Kao i u drugim aplikacijama koje pripadaju paketu Office, i u Excel-u možete koristiti komentare i komentarisanje. Komentar je kratko obaveštenje koje je namenjeno vašim saradnicima ili vama samima kao podsetnik. Komentar može da sadrži svaka ćelija u radnim listu, i pri tom komentari ne predstavljaju sastavni deo dotičnog radnog lista (neće biti odštampano). U ćeliji koja ima komentar postavlja se mali indikator, trouglić crvene boje u gornjem desnom uglu ćelije. Po default-u (podrazumevano), komentari su nevidljivi, tj. ne prikazuju se na radnom listu, već samo kada pokazivač miša dođe iznad crvenog indikatora.

Komentare dodajemo nasledeći način:

  • Kliknite na ćeliju, kojoj želite da dodate komentar.
  • Izaberite meni Insert > Comment, ili kliknite desnim tasterom iznad ćelije i izaberite iz priručnog menija Insert comment.
  • Otvoriće vam se tekstualno polje u koje unosite tekst komentara. Ovo polje možete i premestiti ako kliknete levim tasterom na ivicu okvira i jednostavno ga prevučete na željeno mesto.
  • Kada završite sa unosom, kliknite mišem izvan komentara ili pritisnite dva puta taster “Esc” na tastaturi.

Sada se postavili komentar za određenu ćeliju, ako postavite pokazivač iznad crvenog indikatora videćete komentar (kada sklonite pokazivač komentar će nestati). Da bi odjednom postavili da vidite sve komentare na radnom listu, pozovite meni View > Comments, dobićete paletu alatki “Reviewing”. Na njoj kliknite dugme “Show All Comments”.

Postojeće komentare u ćelijama možete da korigujete, brišete, odnosno možete da izvršite bilo koje formatiranje koje i inače radite sa tekst okvirima. Korekciju komentara će te izvršiti tako što kliknete desnim tasterom iznad ćelije sa komentarom i izaberete opciju “Edit comment” ili jednostavno kliknete na dugme na paleti “Reviewing”. Unesite potrebne korekcije u komentar i potom kliknite sa strane, u radni list, da bi izašli iz okvira komentara.

Leave a Reply