Tutorials

Konverzija u ASCII tekstualne slike

ASCGEN je veoma mala Windows aplikacija koja služi za brzu i jednostavnu konverziju fotografija ili recimo screenshotova u kolorne ili crno-bele ASCII “tekstualne slike” (slike načinjene specifičnom vrstom rasporeda i ređanja pojedinačnih karaktera).

Izlazni fajl može se snimiti kao običan tekst, ili kao HTML stranica, a ono što izdvaja ovu alatku u odnosu na druge je gomila funkcionalnosti i podešavanja koja je moguće primeniti u procesu konverzije, ako što su izlazne dimenzije tekstualne slike, podešavanje rotacije, osvetljenosti i kontrasta. Da bi vam ovaj programčić uopšte radio, potrebno je da na odredišnoj mašini imate instaliran .NET framework 2.0 ili viši.
ASCGEN | Link za preuzimanje programa

Leave a Reply