Tutorials

Kreiranje automatskog odgovora

U situacijama kada vam pristiže veli broj mailova, a trebali bi da odgovorite na njih, mogli bi ste da kreirate šablonski odgovor koji bi se automatski odaslao

Postoje situacije kada na veliki broj e-mail poruka treba da odgovorite na isti način. Recimo postavili ste novi sajt vaše firme ili ste krenuli u novu reklamnu kampanju, pa se kao reakcija javlja se veliki broj poruka koje vam dolaze. U ovim situacijama trebali bi da im odgovorite i recimo se zahvalite. Mogli bi ste kreirati šablonski odgovor koji bi se automatski odaslao.

Evo kako bi takav odgovor kreirali u MS Outlook-u:

Pokrenite MS Outlook i izaberite meni [File > New > Mail Message]. U prostor za telo poruke upišite tekst šablonskog odgovora.
Kada ste završili sa tekstom, izaberite meni [File > Save As] i pojavi’e se klasi;ni “Save As” dijalog prozor. Upišite naziv za fajl novog šablona u polje [File name], te iz liste “Save as type” izaberite [Outlook Template]. Nakon unosa kliknite na “Save”. Na ovaj nacin snimicete šablon koji ce na disku biti samostalni fajl sa ekstenzijom “*.oft“.
Zatvorite prozor novog mejla bez ponovnog snimanja (samo “Close”).

Prelazimo na kreiranje novog pravila, za odgovaranje na odre]ene poruke koje budu pristizale.

Izaberite meni “Tools > Rules Wizard”, pa kliknite na dugme “New”.

U prvom koraku pokrenutog carobnjaka izaberite “Move new messages from someone”, pa kliknite na “Next”.

U slede’em koraku, poništite opciju “from people or distribution list”, a potvrdite “where my name is in To box“. Ovde, u stvari, podešavamo uslov pravila za slanje automatskog odgovora. Mi smo izabrali jednu opciju, ali to može da bude bilo koja, odnosno ona koja vama najviše odgovara. Kliknite na [Next].

Poništite polje “move it to the specified folder”, a potvrdite polje “replay using a specific template“. Zatim u donjem delu prozora (Rule description), kliknite na “a specific template“. Otvori’e vam se dijalog “Select a Replay Template” u kome ’emo izabrati prethodno kreiran šablon odgovora. Iz liste “Look in” izaberite “User Templates in File System“, i selektujte šablon koji ste kreirali (odgovor.oft), te kliknite na [Open].

Kliknite dva puta na [Next], pa u poslednjem koraku dajte naziv novom pravilu. I na kraju, kliknite na [Finish].

Leave a Reply