Tutorials

Kreiranje jednostavnog makroa

Ubrzajte i automatizujte svakodnevni rad u Word-u kreiranjem i upotrebom programiranih procedura – makroa

Najprostije rečeno makroi služe za automatizovanje uobičajenih aktivnosti u programima. Na primer, recimo da imate potrebu da svaki put kada štampate određeni dokument, trebate da ga odštampate u 5 primeraka. Zbog ovoga ćete svaki put prolaziti kroz meni “File > Print”, uneti “5 copies” i zatim kliknuti dugme “OK” za slanje na štampu. Zar ne bi bilo mnogo bolj e da samo pritisnete neku kombinaciju tastera ili da kliknete dugme na paleti alatki, pa da vam Word automatski odštampa pet kopija dokumenta? Upravo to za vas rade makroi. Makroi vam dozvoljavaju da zadacima koje često obavljate, dodelite prečicu sa tastature ili da kreirate dugme na nekoj od paleta alatki. Makroi se inače pišu u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA), ali makro možete kreirati i bez znanja VBA jezika.

Makro može biti kreiran za gotovo bilo koji zadatak koji inače obavljate u Word-u. Možete čak kreirati i makro koji će recimo automatski postavljati određeni tekst (sa bilo kojim formatiranjem) na određeno mesto u dokumentu, što je recimo jako dobro za tipske dokumente kakvi su ugovori ili drugi pravni akti.

Bez znanja VBA jezika makroe možete kreirati tehnikom “snimanja” (recording), tj. uz pomoć rekordera koji je vrlo sličan tejp-rekorderu kasetofona. Kada započenete sa snimanjem makroa, iskočiće vam na ekranu paleta alatki sa standardnim dugmićima “stop” i “pause”. Da bi vam ova priča o snimanju makro bilo mnogo jasnija, u sledećem nastavku ćemo kreirati makro koji će nam omogućiti automatsko štampanje pet kopija istog dokumenta.

Proces Kreiranja makroa
Nakon kraćeg uvoda u makroe, u prethodnom prilogu, nastavićemo o makroima prikazom primera izrade jednog jednostavnog Word makroa:

Otvorite novi dokument ili neki postojeći u koji želite da dodate makro. Kreirani makro možete biti dostupan samo tekućem dokumentu ili i svim ostalim dokumentima.

Izaberite padajući meni Tools > Macro > Record New Macro. Otvoriće vam se novi dijalog prozor.

Unesite naziv novog makroa, i izaberite gde će se makro čuvati preko liste “Store macro in”. Imate dve mogućnosti da se makro snimi unutar tekućeg dokumenta, ili možete omogućiti da makro bude doatupan svim dokumentima izborom čuvanja u opštem Normal šablonu.

U polje “Description” možete upisati opis funkcije ovog makroa – što je vrlo korisno ukoliko imate mnogo kreiranih makroa. U suprotnom dajte neki smisleni naziv makrou, a ostavite default opis.

Da bi makro dodelili nekom dugmiću na paleti alatki, kliknite “Toolbars”, a za dodelu prečice sa tastature kliknite “Keyboard”. Preporučljivo je da makrou dodelite prečicu, što je i izbor većine korisnika Word-a.

Kada kliknete dugme “Keyboard”, otvoriće vam se novi dijalog, gde samo treba da pritisnete odgovarajuću kombinaciju tastera koju ćete dodeliti makrou. Probajte sa kombinacijom “Alt+P”, koja će automatski biti prikazana u polju “Press new shortcut key”, a Word će vas obavestiti da li je ta kombinacija već upotrebljena ili nije. Ako je kombinacija već upotrebljena, pritisnite drugu kombinaciju. Možete koristiti bilo koju kombinaciju tastera Ctrl, Shift, Alt, i karaktera i cifri. Ako je recimo zauzeta kombinacija “Alt+P”, probajte “Shift+Alt+P”.

Kada pronađete odgovarajuću kombinaciju biće vam dostupno (aktivno) i dugme “Assign”. Kliknite Assign, a zatim i “Close”. Nakon klika na Close, automatski započinje snimanje novog makroa.

Dok se makro snima, videćete paletu “Stop”, a pokazivaču miša biće dodata ikonica male kasete. Ovo označava da Word snima svaki vaš pokret i klik na miša, i to sve dok ne kliknete na dugme “Stop Recording” na paleti “Stop”. Takođe, možete pritisnuti i dugme “Pause Recording”, ako je potrebno da privremeno prekinete snimanje. Za ponovno uključenje snimanja kliknite opet dugme “Pause Recording”.

Radi našeg primera, sa menija “File” izabraćemo opciju “Print”. Promenićemo broj kopija u 5, i zatim izabrati “OK”. Kod snimanja možete imati bezbroj koraka i možete upotrebiti bilo koji meni ili komandu. Svaki karakter koji ukucate i klik na tastere miša biće snimljeni. Pošto je naš makro jednostavni makro za štamoanje 5 kopija jednog dokumeta, sada ćemo prekinuti snimanje.

Kliknite dugme “Stop Recording” na paleti alatki “Stop”. Paleta alatki će nestati, a vi ste završili sa kreiranjem makroa.

Testirajte vaš novi makro pritiskom na prečicu koju smo izabrali. U našem primeru to je “Alt+P”, i dobićete odštampanih 5 kopija tekućeg dokumenta.

Leave a Reply