Tutorials

Kreiranje plastičnog dugmića

Postupak izgradnje realističnog, plastičnog dugmića, koji može da posluži višestrukoj nameni

U izradi interfejsa, bio za Web ili za neku aplikaciju (softverski proizvod) gotovo je sigurno da ce vam zatrebati dugmić. Komandni dugmići mogu da budu klasičnog pravougaonog oblika, ali mogu biti i mnogo privlačniji – okrugli, i to vrlo zanimljivog plastičnog izgleda kojim možete oduševiti korisnike vaših proizvoda (interfejs).

U narednim redovima ćemo vam po principu korak po korak, uz odgovarajuće ilustracije prikazati postupak dobijanja ovakvih dugmića. Alatka koju ćemo koristiti u procesu kreiranja je, naravno Photoshop.

Pokrenite Photoshop i kreirajte novi dokument. Veličina neka bude recimo 200 puta 200 piksela, a rezolucija 72 dpi. Kreirajte novi sloj (prečica [Ctrl+Shift+N]) pa izaberite alaku za kružno selekcionisanje – Elliptical marquee tool [M] i iscrtajte kružnu selekciju. Da bi dobili perfektni krug, prilikom kreiranja držite pritisnut taster [Shift].

Kliknite na foreground boju i u dijalogu Color picker podesite boju: R 255 , G 125 i B 96. Izaberite alatku Paint Bucket Tool [G] i kliknite unutar kruzne selekcije kako bi popunili krug podedenom bojom. Nakon ovoga neka selekcija ostane netaknuta.

Izaberite padajući meni Select > Modify > Contract, pa u dijalogu unesite 6, kako bi se selekcija smanjila za 6 piksela. Ova veličina moze biti različita, a sve u zavisnosti od veličine vaše kružne selekcije.
Proverite da li je još uvek u paleti sa alatkama izabrana Elliptical marquee tool alatka, a zatim uz pomoć tastera-strelica na tastaturi premsetite selekciju malo dole. U našem primeru, kliknuli smo dva puta taster – strelica dole.

Pritisnite sada dugmiće [Ctrl] i [Alt], i kliknite jednom iznad sloja unutar palete Layers. Ovim ćete izvršiti deselekciju površine kruga u odnosu na pomerenu selekciju, tako da će vam ostati mali polumesec na dnu kružnice.
Sada ponovite četvrti korak i pomerite selekciju vertikalno prema gore, koristeći tastere-strelice. Osigurajte da se vratite na istu poziciju sa koje se prethodno premestili selekciju. U našem primeru, pritisnuli smo strelicu gore, desetak puta.

Kreirajte novi sloj (prečica [Ctrl+Shift+N]), izaberite meni Select > Feather i unesite 5. alatkom Paint Bucket Tool [G] popunite novonastalu selekciju belom bojom. Izvršite deselekciju i izaberite padajući meni Filter > Blur > Gaussian Blur, pa u dijalog za podešavanje unesite 5.

Promenite modus sloja (unutar palete Layers) na Color dodge i transparentnost – osobinu Opacity na 75%.

Sada ćemo malo istaći osvetljenjem. Da bi ovo uradili držite pritisnute tastere [Ctrl] i kliknite sloj sa prvim krugom. Izaberite meni Select > Modify > Contracti u dijalogu unesite 6. Za razliku od prethodnog pomeranja, pomerite selekciju na gore, koristeći tastere-strelice. Potom, držeći tastere [Ctrl] i [Alt] kliknite na sloj sa kružnicom. Vratite ovu “okrnjenu” selekciju unutar kruga.

Pređite na paletu Channels i kreirajte novi kanal, te selekciju obojte belom bojom. Izvršite deselekciju i primenite filter Filter > Blur > Gaussian Bluri unesite 5.

Izaberite meni Image > Adjust > Levels, te unutar sekcije Input Levels unesite redom: 110, 1.00 i 150.

Držeći pritisnut taster [Ctrl] kliknite na novi kanal, pa se vratite na paletu Layersi kreirajte novi sloj.

Izaberite sada alatku Gradient Tool [G], pa pritisnite taster [D], a zatim i [X] kao bi postavili podrazumevane boje (bela-crna). Pređite na paletu Options i u opcijama postavite Foreground to transparent. Napravite gradijent koji će startovati od vrha selekcije, a završiće se na dnu selekcije.

Dodaćemo dugmiću i nešto senke. Kreirajte novi sloj, i držeći [Ctrl] kliknite na sloj sa kružnicom, popunite novi sloj crnom bojom, pa izaberite padajući meni Select > Modify > Contract. Kontrakcija (sužavanje) selekcije neka bude 3 piksela.

Idite na meni Select > Feather i unesite 5. Pritisnite taster [Delete] i poništite selekciju (prečica [Ctrl+D]). Promenite još transparentonst ovog sloja – postavite Opacity na 30%.

Leave a Reply