Tutorials

Kreiranje šablona

Šabloni omogućavaju drastično povećanje produktivnosti u Excelu, kao i postizanje zavidnog nivo konzistentnosti dokumenata kod upotrebe u korporativnom okruženju

Templejti ili šabloni, će vam omogućiti da drastično povećate produktivnost u samom Excel-u, ali i u drugim aplikacijama paketa MS Office. Šabloni (engl. Template) su tipizirani uzorci (modeli, obrasci) dokumenata koji služe da se na osnovu njih kreira veliki broj istih dokumenata. Tipičan primer su fakture – računi, pokrenite MS Excel i izaberite File > New. U sledećem dijalog prozoru pređite na karticu Spreadsheet Solutions, i u donjem oknu biće prikazani svi šabloni koji dolaze uz instalaciju Office-a. Nas u ovom slučaju interesuje “Invoice” tj. šablon jedne fakture, odaberite ovu opciju i kliknite [OK] . Otvoriće vam se dati šablon, u stvari u memoriju će se učitati kopija šablona, a original će ostati netaknut. Svi Office šabloni se nalaze u folderu “C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\”, tu ćete naći naš otvoreni šablon, i koji u slučaju Excel-a imaju ekstenziju “ * . xlt “. Inače Excel dokumenti imaju ekstenziju “* . xls“, ali svaki naš običan dokument može postati šablon ako ga jednostavno preimenujemo sa ekstenzijom “xlt”.

Sada ćemo kreirati jedan sopstveni šablon: Kreirajte novu radnu svesku, ili otvorite neku postojeću.

Sada u prazne radne listove unesite sva potrebna formatiranja, formule, naslove, grafikone i dr.

Sa padajućeg menija izaberite File > Save As, dobićete dijalog Save As.

U polju Save As Type izaberite Template, dajte naziv šablonu i pritisnite [OK].

Kada se ovu radnu svesku snimili kao šablon, otvaranje se vrši preko File > New i šablon će imati ikonu Excel-ovog dokumenta. Da bi uneli neke izmene u postojeće šablone, idite preko menija File > Open kao što i inače otvarate ostale dokumente. Na ovaj način ste otvorili original šablona, a ne njegovu kopiju, ubacite sve plairane izmene i zatvorite šablon.

Znači, kada otvaramo šablon kao kopiju, obavezno idemo preko dijalog prozora File > New (i izaberemo željeni šablon), a kada želimo da napravimo izmene na šablonu otvaramo ga kao i svaki drugi dokument.

2 thoughts on “Kreiranje šablona

  1. [email protected]

    super je

  2. [email protected]

    super>super>cool

Leave a Reply