Tutorials

Minijaturne 3D tačke

Predstavljamo tehniku kreiranja minijaturnih 3D tačkica i dugmića, gde se sav posao odvija na nivou pojedinačnih piksela

Evo priloga i poslastice za ljubitelje Photoshop-a. Radi se o tehnici kreiranja minijaturnih 3D tačkica i dugmića, gde se sav posao odvija na nivou pojedinačnih piksela. Za ove potrebe radićemo sa najvećim uvećanjem, a to je 1600%. Da ne gubimo vreme, pokrenite Photoshop i prečicom Ctrl+N kreirajte novi dokument, čije će dimenzije biti recimo 20 puta 20 piksela, a rezolucija – ekranska 72 pixel/inch. Pozadina, tj. boja platna neka bude bela (Contents – White).

Da bi bolje videli ovo prazno platno (poligon sa 20 puta 20 kvadrata), naizmenično više puta pritisnite kombinaciju tastera “Ctrl + Alt + znak(+)”. Uvećavajte do maksimuma – 1600%. Sada imamo sve uslove za rad, a da bi dobili odgovarajući rezultat ispratite sledeće korake:

U paleti alatki izaberite Pencil tool (prečica sa tastature B), a veličina vrha (brush) olovke neka bude samo 1 piksel.

Pritisnite taster “D” radi uspostavljanja podrazumevanih boja, crna kao foreground i bela kao background.

Kreirajte novi sloj (layer) klikom na dugme “Create new layer” na paleti Layers, ili samo pritisnite kombinaciju tastera “Ctrl + Shift + N”.

Dovedite pokazivač miša iznad platna i iscrtajte oblik kao na slici 1, gde je veličina samog oblika 4 puta 4 piksela (jedan prazan – dva puna – jedan prazan).

Sada ćemo našoj tački-dugmiću dodati boju. Kliknite na polje Foreground i izaberite boju koja se vama sviđa. Ponovo izaberite Pencil tool i unutar nacrtanog oblika obojite bilo koja tri piksela, a onaj četvrti obojite belom bojom. Četvrti piksel će predstavljati odsjaj tačke.

Na kraju, ostalo nam je da dodamo senku, radi 3D efekta. Kliknite na polje Foreground, pa izaberite neku blagu sivu nijansu, te iscrtajte oblik oko našeg pređašnjeg elementa kao na slici 2. Obratite pažnju da vam se siva nijansa nalazi u suprotnom uglu u odnosu na belu unutrašnju tačku.

Ostalo nam je samo da smanjimo uvećanje i vidimo rezultat. Pritisnite više puta kombinaciju tastera “Ctrl + znak(-)” sve do vidljivosti platna od 100%. Na vama je samo da pronađete odgovarajuću primenu ovih malih 3D tačkica.

Leave a Reply