Tutorials

Napravite prečice sa tastature

Osim ovih “predefinisanih” prečica, a zahvaljujući prilagodljivosti Office aplikacija, vi uvek možete definisati sopstvene prečice

MS Word ali i drugi programi dolaze sa već ugrađenim velikim brojem “prečica” (engl. shortcut) sa tastature. “Prečica” je kao što već sigurno znate, kombinacija tastera koje treba pritisnuti radi pokretanja neke komande u nekoj aplikaciji. Osim ovih “predefinisanih” prečica, a zahvaljujući prilagodljivosti Office aplikacija, vi uvek možete definisati sopstvene prečice, onako kako vam najviše odgovaraju.

Gotovo svakoj komandi Word-a možete dodeliti neku prečicu, pa da vidimo kako se to radi:

Otvorite Word i izaberite meni Tools > Customize i u novom dijalogu, kliknite dugme “Keyboard”.

U novom dijalogu prvo kliknite na neku kategoriju komandi iz spiska “Categories”, pa potom u listi “Commands” izaberite neku od komandi iz date kategorije. Zapazite kada izaberete neku komandu, u dnu prozora, u polju “Description” se pojavljuje opis date komande.

Izaberite komandu kojoj ćete dodeliti prečicu i kliknite u polje “Press new shortcut key”, da bi ga aktivirali.

Kada ste uradili prethodno, pritisnite neku kombinaciju tastera koju želite da dodelite datoj komandi. U slučaju da je data kombinacija već zauzeta, odmah ispod ovog polja pojaviće se obaveštenje, da li je prečica već zauzeta i od koje komande. Ukoliko nije zauzeta pojaviće se obaveštenje “unassigned“.

Kad smo dodali nezauzetu prečicu, moramo još potvrditi dodeljivanje, klikom na dugme “Assign”.

Kliknite dva puta “Close” kada završite sva dodeljivanja. Prilikom dodeljivanja prečica možete koristiti kombinacije “Alt+Ctrl”, “Alt+Shift”, “Ctrl+Alt+Shift” i neki od karaktera.

Ako napravite veliku zbrku, ne brinite, jer i za to ima leka. Word je obezbedio dugme “Reset All” u okviru dijaloga “Customize Keyboard”, kojim vraćamo sve prečice na Word-ove podrazumevane (default).

Leave a Reply