Tutorials

Numerisanje pasusa

Numerisanje pasusa se najčešće radi kod određenih pravnih akata i tehničke dokumentacije (uputstava), kada je potrebno da se pozivate na određene stavke – pasuse

Numeracija pasusaČesto će vam vam biti potrebno da izvršite numerisanje pasusa nekih dokumenata, znači, ne numerisanje pojedinačnih linija teksta, već celih pasusa. Ovo se često radi kod određenih pravnih akata i tehničke dokumentacije (uputstava), kada je potrebno da se pozivate na određene stavke – pasuse. Numerisanje možete da vršite sami, ručno pri pisanju samog dokumenta, ili da to prepustite Word-u, da se to automatski odradi. Ako radite ručno, najverovatnije ćete napraviti greške, za razliku od ovog drugog načina.

Numerisanje ćemo obaviti uz pomoć Word-ove opcije “Bullets and Numbering“, u kojoj treba samo da izaberemo jednu od ponuđenih šema za numerisanje (a, i te šeme su izmenljive). Za numerisanje pasusa u nekom tekstu treba uraditi sledeće:

  • Selektujte sve pasuse koje želite da numerišete, pri tome ne moraju svi pasusi u tekstu da budu numerisani. Pri selekciji izostavite naslove, i to putem selekcije uz pomoć tastera Shift i Ctrl. Uzastopne pasuse birajte mišem, držeći pritisnut taster Shift, a pasuse koji su fizički odvojeni naslovima – držeći taster Ctrl i mišem.
  • Potom izaberite meni [Format > Bullets and Numbering], pa pređite na karticu “Outline Numbered“.
  • Ostaje vam da izaberete jednu od tri gornje šeme za numerisanje (ona treća je “bullet” orijentisana), jer su one donje rezervisane za numerisanje samih naslova (ukupno četiri šeme).
  • Ako niste baš zadovoljni formatom šeme za numerisanje, kliknite dugme [Customize] i izvršite dodatna podešavanja.
  • Kada ste zadovoljni šemom, kliknite [OK] i pasusi će biti numerisani brojevima 1,2,3 itd.

U slučaju da želite da uvedete nekakvu hijerarhiju u numerisanju pasusa, selektujte pasuse za koje želite da budu podređeni u odnosu na prvi prethodni i pritisnite prečicu sa tastature [Ctrl+M] (Indent). Dobićete rezultat kao na slici, gde imamo dva pasusa (2.1 i 2.2) koji su hijerarhijski podređena drugom pasusu. Ovim pasusima će se u numerisanju pored pasusa kome pripadaju dodeliti i njihov redni broj u okviru datog hijerarhijskog nivoa.

Leave a Reply