Tutorials

Podaci iz ćelija u header-u ili footer-u

Da li je, i kako je moguće referencirati ćelije iz radnih listova u footer-u ili header-u? Odgovor je, da.

D a li je, i kako je moguće referencirati ćelije iz radnih listova u footer-u ili header-u? Na primer, ukoliko ćelija A1 sadrži [09-12-2001], kako obezbediti da se taj podataka prikaže u header-u. Naravno, podrazumeva se i da se promena sadržaja u ćeliji odražava na header.

Evo i jednostavnog rešenja u vidu procedure sa samo dve linije koda, kojom se vrednost ćelije A1dodeljuje header-u (u levi ugao) trenutno otvorenog radnog lista:


Sub UbaciuHeader ()
tekst_headera = Range("a1").Value
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = tekst_headera
End Sub

Proceduru dodajte nekom makrou ili kreirajte novi, izaberite meni “Tools > Macro > Macros”. U novom dijalogu u polje “Macro name” upišite naziv makroa npr. [UbaciuHeader] i kliknite dugme Create. Otvoriće vam se Visual Basic editor sa već kreiranim početnim kodom procedure, a na vama ostaje da samo prethodne dve linije prekopirate između linija [Sub UbaciuHeader()] i [End Sub]. Kada ste završili ovu proceduru, izaberite padajući meni “File > Close and Return to Microsoft Excel”.

Kada budete želeli da sadržaj ćelije A1 ubacite u header, izaberite ponovo meni “Tools > Macro > Macros”, ali ovoga puta kliknite dugme Run. Da bi videli stvarnu promenu header-a pređite u Print Preview prozor, klikom na dugme Print Preview koje se nalazi na Standard paleti.

Leave a Reply