Tutorials

Postavljanje podataka na Web

Excel-ove dokumente je moguće deliti preko mreže, bilo da je to globalna mreža ili samo intranet. A, mogućnosti koje pružaju interaktivne tabele su ogromne.

K orišćenjem alatki za snimanje i objavljivanje u Microsoft Excel-u, imate mogućnost da snimite Excel-ovu radnu svesku (workbook) ili samo deo radne sveske, kao i pojedine delove radnih listova (worksheet), u HTML format, te na taj način obezbedite dostupnost podataka sa nekog Web servera ili u okviru mreže u firmi, svim zainteresovanim koji mogu ovim stranicama da pristupe koristeći njihove Web čitače.

Podatke možete snimiti u interaktivnoj ili neinteraktivnoj formi. Ukoliko snimite vaše podatke sa interaktivnom funkcionalnošću, korisnici koji imaju Microsoft Office moći će da rade sa tim podacima i čine izmene i to unutar Internet Explorer-a, od verzije 4.01 pa naviše. Korišćenje, izmena i dopuna ovih interaktivnih HTML stranica je vrlo slična radu u Excel-u. Na primer, korisnici interaktivnih stranica mogu da izvrše preuređenje ćelija i izmene vrednosti u pojedinim ćelijama unakrsne tabele, ili da izvrše filtraciju ili izmenu izgleda tj. načina na koji se podaci predstavljaju.

Svi objekti koji se pojavljuju Excel-u, od unakrsnih tabela, preko Pivot tabela do grafikona, mogu biti interaktivni. Ukoliko snimite podatke u neinteraktivnom formatu, oni koji pristupaju stranicama moći će samo da izvrše uvid u podatke, a neće moći da ih menjaju.

Nakon što objavite ili snimite vaše Excel podatke kao Web stranice (Web page), moćićete da preuredite stavke na stranici, dodate novi tekst ili slike, i dodate sasvim nove mogućnosti korišćenjem Microsoft FrontPage-a ili Microsoft Access-a, od verzije 2000 pa nadalje.

Da bi vaši saradnici videli interaktivne Excel-ove podatke moraju imati instalirane sledeće komponente:

  • Microsoft Office Web komponente – ove komponente se instaliraju sa instalacijom Microsoft Office-a na svakoj pojedinoj radnoj stanici ili instalacijom sa korporativne mreže ukoliko vaša firma poseduje mrežnu licencu Microsoft Office-a.
  • Microsoft Internet Explorer verzije 4.01 ili noviji – sa instalacijom Microsoft Office-a 2000, dolazi i instalacija Internet Explorer-a verzije 5.

Što se tiče zahteva kada su u pitanju neinteraktivne Excel-ove Web stranice, biće vam dovoljan bilo koji Web čitač.

Kada svi korisnici zadovolje prethodne uslove, možete objaviti vaše radne listove na lokalnom intranetu ili globalnoj mreži. Pri tome, ovu operaciju je moguće izvesti na više načina:

  • Objavljivanje/postavljanje cele radne sveske (workbook-a)
  • Objavljivanje/postavljanje neinteraktivnih podataka (radnih listova), kada korisnici mogu samo da pregledaju podatke, a ne i da ih menjaju.
  • Objavljivanje/postavljanje interaktivnih unakrsnih tabela – delova radnih listova sa kompletnom spreadsheet funkcionalnošću.
  • Objavljivanje/postavljanje interaktivnih PivotTable tabela, koje korisnicima omogućavaju brze kalkulacije i sumiranja velike količine podataka.
  • Objavljivanje/postavljanje interaktivnih grafikona (chart) sa kompletnom pripadajućom funkcionalnošću.
  • Objavljivanje/postavljanje kombinovanih Web stranica – Većina Web stranica koje budete kreirali će sadržati više od jednog objekta, što znači da se vaša stranica može sastojati od logoa vaše firme, teksta, unakrsnih tabela i grafikona (kao na slici).

Leave a Reply