Relax · Software · Tutorials

PowerPoint koriste i komedijaši

MS PowerPoint je, kao što je poznato, sjajna alatka za vizuelno prezentovanje, ilustraciju i potporu naraciji prezentatora koja se uglavnom koristi u poslovno-edukativne svrhe. Ali to nije sve, i poznati komičari koriste PowerPoint kao dodatnu alatku u zasmejavanju publike. Uverite se i sami u sledećim video isečcima:

users guide 4 min

Life After Death by PowerPoint

Leave a Reply