Tutorials

Pregled operatora u formulama

Na jednom mestu, ukratko vam prikazujem pregled operatora različitih tipova, koji se koriste u krairanju formula

U Excel-ovim radnim listovima možete da izvodite operacije sa vrlo različitim podacima. Operacije predstavljaju vrstu operacije koju želite da izvedete nad elementima formule i ćeliji. Excel pruža četiri različite vrste oeratora u zavisnosti sa kakvim tipom podataka radite. Podela izgleda ovako:

 • Aritmetički operatori – pomoću njih vršimo različite matematičke operacije:
  • množenje ( * ) – primer: 3*2
  • deljenje ( / ) – primer: 30/6
  • sabiranje ( + ) – primer: 5+5
  • oduzimanje ( ) – primer: 10-5
  • stepenovanje ( ^ ) – primer: 2^3 (isto bi bilo 2*2*2)
  • postotak ( % ) – primer: 10%
 • Tekstualni operatori – imamo jedan operator:
  • spajanje stringova ( & – ampersand ) – spaja jedan ili više stringova u jedinstveni string. Primer: “prva” & “druga” rezultat “prvadruga”
 • Operatori upoređivanja – pomoću njih vršimo upoređivanje dve vrednosti u ćelijama. Kao rezultat ovih operacija dobijamo logičku vrednost, TRUE ili FALSE:
  • jednako ( = ) – primer: A4=B2
  • veće ( > ) – primer: A4>B2
  • manje ( < ) – primer: A4
  • veće ili jednako ( >= ) – primer: A4>=B2
  • manje ili jednako ( <= ) – primer: A4<=B2
  • različito, nije jednako ( <> ) – primer: A4<>B2
 • Operatori referenci – pomoću njih vršimo kreiranje raspona ćelija (skupa ćelija) za proračune u formulama:
  • dvotačka ( : ) – dobijanje jedne reference od referenci koje se nalaze između navedenih – primer: A4:A7 (spajanje u skup ćelija sve ćelije u opsegu od A4 do A7, uključujući i njih same)
  • zarez ( , ) – predstavlja operaciju unije, spaja višestruke reference u jednu referencu – primer: SUM(A4:A7, C3:C8).

Leave a Reply