Software · Tutorials

Pretvorite XP u Vistu

Programčić Visual Task Tips “težak” je samo 90 kb, a čini da da vaš Windows XP taskbar izgleda kao onaj u novijoj Visti. Prevlačenjem pokazivača miša iznad dugmića bilo koje aplikacije u taskbaru instantno se dobija umanjeni prikaz prozora aplikacije, bez potrebe da “uskočite” u sam prozor aplikacije.

Prilično korisno kakda imate gomilu otvorenih prozora sličnih aplikacija, kada ne vidite u potpunosti nazive apliakcija u taskbaru, ili kada samo sporadično morate da nadgledate dešavanja u nekom od prozora.

Preuzmite besplatno Visual Task Tips sa adrese visualtasktips.com [freeware]

Leave a Reply