Tutorials

Priprema prezentacije za distribuciju

Vrlo važan momenat u kreiranju jedne PP prezentacije koja će se intenzivno koristiti je njena priprema za distribuciju i izvršavanje na razlićitim platformama

U prethodnom PowerPoint prilogu naglasili smo samo jednu stvar na koju treba da obratite pažnju kada spremate prezentaciju za dalju distribuciju, a to je veličina prezentacije u zavisnosti od ugrađenih grafičkih elemenata. Pored ovoga ukoliko kreirate prezentaciju koju nameravate da distribuirate širem krugu ljudi trebalo bi da pripazite i na sledeće stvari koje mogu da izazovu probleme, i da deluju na to da vaša prezentacija ne izgleda onako kako ste zamislili:

  • Kod izbora fontova kojima će biti ispisan tekst prezentacije, pravilo je da se držite fontova koji dolaze uz instalaciju Windows-a. Upotreba nekih drugih i možda lepših fontova koji se vide na vašoj mašini izazvaće probleme svima drugima koji nemaju instaliran dati font. Držite te se i osnovnog pravila da svaka prezentacija ne treba da ima više od tri različita primenjena fonta. Ipak, ukoliko želite da osigurate prikaz teksta uz pomoć nekog egzotičnog fonta, dati tekst otkucajte u Photoshop-u, ili nekom drugom grafičkom programu i snimite tekst kao grafiku i to u GIF formatu. Potom samo dati tekst-sliku ubacite u slajd.
  • Izbegavajte implementaciju zvukova i video zapisa, ovo je posebno važno ukoliko prezentacija prelazi sa Windows na Mac platformu, i obrnuto, iz razloga različitih formata fajlova. Naime, ako ugradite video-zapis u nekom karakterističnom Windows formatu, zbog nedostatka odgovarajućeg player na drugoj strani, neće se videti video zapis.
  • Pokušajte da pre distribucije prezentacije pogledate i pregledate samu prezentaciju na različitim platformama (Mac, Windows…) i verzijama PowerPoint-a; i budite pripremljeni na neke vizuelne izmene prezentacije. Moguće je da različite platforme ili verzije ne podržavaju sve ugrađene elemente, zato prethodno proverite prezentaciju na različitim platformama i u različitim verzijama.

Leave a Reply