Tutorials

Provera konzistentnosti stilova

Korišćenjem alatke za automatsku proveru konzistentosti stilova detektovaćete sve eventualne propuste, tj. nedosledonosti u primerni pojedinačnh stilova

Ukoliko poznajete rad sa stilovima u Word-u, i ukoliko ih koristite u svojim dokumentima, onda će vam sigurno biti od koristi saznanje da novi Word XP (verzija 2002) poseduje alatku za automatsku proveru konzistentnosti primenjenih stilova. Proveru konzistentnosti ćete obično uraditi na završetku rada sa dokumentom, kada želite da proverite ceo dokument, ovim ćete detektovati sve eventualne propuste tj. nedoslednosti u primeni pojedinačnih stilova. Pokretanjem alatke Word će detektovati sva nekonzistentna formatiranja, te će ih obeležiti plavom talasastom linijom (podvućiće nekonzistentan deo teksta).

Da bi pozavli ovu alatku, izaberite padajući meni Tools > Options, te u otvorenom dijalogu pređite na karticu Edit. Unutar sekcije Editing options, potvrdite opciju Keep track of formatting, ukoliko ova opcija već nije check-irana. Zatim, u okviru iste skecije potvrdite i opciju Mark formatting inconsistencies. Sav tekst nekonzistentno formatiran (tj. onaj koji nije u skladu sa okolnim tekstom) biće podvučen plavom, talasastom linijm.

Kada nakon ovoga, u vašem dokumentu naiđete na tekst podvučen plavom linijom, kliknite desnim tastetom iznad tog dela teksta. Biće vam ponuđene tri opcije, koje možete da primenite:

  • Prva opcija je direktna primena formatiranja sa najsličnijim definisanim formatiranjem (stilom), i to sa onim koje je najčešće primenjeno u dokumentu.
  • Druga je izlistavanje stilova i izbor željenog stila.
  • I treća je direktno formatiranje sa stilom čije se formatiranje podudara sa nekim od predefinisanih stilova.

Ukoliko vam pak, obeležavanje teksta plavom linijom samo smeta, možete uklniti liniju izborom opcije Ignore Once. A da bi uklonili sva obeležavanja nekonzistentnosti stila, izaberite opciju Ignore Rule.

Leave a Reply