Tutorials

Roll-Over efekat u prezentacijama

Iako se o vaj efekat se najčešće sreće kod web prezentacija, ali ga je uz pomoć malo dovitljivosti i VBA programskog koda moguće izvesti i unutar PowerPoint-a

Roll-Over efekat predstavlja dinamično prikazivanje tekst-poruke (slike ili nečeg sličnog) tokom trajanja slajd prezentacije, kada korisnik (prezentator) pređe pokazivačem miša iznad određenog objekta. Ovaj efekat se najčešće sreće kod web prezentacija, ali ga je uz pomoć malo dovitljivosti i VBA programskog koda moguće izvesti i unutar PowerPoint-a. Prikazaćemo vam kako da dobijete ovakav efekat kroz ilustrativni primer.

Kreirejte slajd čiji će izgled biti sličan šemi prikazanoj na slici. Brojevi prikazani na šemi odgovaraju indeksnim vrednostima objekata na slajdu, a koji će biti upotrebljeni u programskom kodu. Unutar action podešavanja odredite indekse svih objekata od 1 do 4, i pridružite im naredni makro. Makro je dizajniran tako da ako se pokazivačem miša pređe iznad objekata, poruka se prikazuje unutar objekta sa indeksom 4:

Option Explicit
Sub PrikaziPoruku(objekat As Shape)
  With SlideShowWindows(1).View.Slide _
     .Shapes(4).TextFrame.TextRange
    Select Case objekat.ZOrderPosition
    Case 1
      .Text = ""
    Case 2
      .Text = "Poruka kada mis predje iznad objekta 2"
    Case 3
      .Text = "Poruka kada mis predje iznad objekta 3"
    Case 4
      .Text = "Poruka kada mis predje iznad objekta 4"
    End Select
    DoEvents
  End With
End Sub

Osigurajte da je kod svih objekata podešen akcija za dogadaj mouse over, pa tako kliknite desnim tasterom iznad objekta i izaaberite opciju Action Settings…. Pređite na karticu Mouse Over, i izaberite opciju Run Macro, te u pripadajuće tekst-polje unseite naziv gornjeg makroa:

PrikaziPoruku

Leave a Reply