Tutorials

Sa Web-a u Excel

Excel poseduje odlične mogućnosti za “uvoz” informacija sa Web-a, u svoje radne listove, nad kojima kasnije možete vršiti sve što i inače radite sa drugim radnim listovima

Ako vaš posao zahteva redovno praćenje i analizu podataka sa web-a, ili jednostavno od vaših kolega dobijate izveštaje u web formatu, ne treba da brinete. Excel poseduje odlične mogućnosti za “uvoz” ovakvih informacija u svoje radne listove, nad kojima kasnije možete vršiti sve što i inače radite sa drugim radnim listovima. Prebacivanje podataka u Excel možete da izvršite na dva načina:

  • Putem kopiranja i prenošenja (Copy – Paste) .
  • Jednostavnim prevlačenjem iz browser-a u Excel (Drag and Drop).

U oba slučaja postupak je vrlo sličan:

Pokrenite web browser (Internet Explorer, Netscape…), prikačite se na Internet i idite na omiljenu stranicu koja sadrži tabelarne podatke. To mogu biti bilo koji podaci: finans. izveštaji, sportski rezultati, tabele itd.

Kada se učita celokupna web stranica, selektujte njen deo gde se nalaze podaci u tabeli, i to tako što kliknete levim tasterom otprilike na početak tabele, i držeći taster pritisnut, vučete u suprotnu stranu tabele. Kada selekcijom zahvatite celu tabelu otpustite taster miša.

Pokrenite sada Excel i otvorite radni list u koji želite da ubacite podatke sa web-a. Te, da bi videli i prozor Excel-a i prozor browser-a, kliknite desnim tasterom na TaskBar i izaberite opciju “Tile Windows Vertically”. Oba prozora će biti vidljiva i zauzimaće, svaki po pola ekrana.

Kliknite na selekciju, u prozoru browser-a, i držeći taster pritisnut, prevucite sadržaj u prozor Excel-a. Kada pokazivač miša bude iznad radnog lista, videćete i ocrtane konture buduće tabele. Pomeranjem miša po radnom listu vrši se i pomeranje kontura tabele, tako da datu tabele možete pozicionirati bilo gde u radni list.

Kada ste pronašli odgovarajuće mesto na radnom listu, otpustite taster miša, i vi ste upravo dobili (prekopirali) tabelu sa web-a.

i pritisnite [OK].

Kada se ovu radnu svesku snimili kao šablon, otvaranje se vrši preko File > New i šablon će imati ikonu Excel-ovog dokumenta. Da bi uneli neke izmene u postojeće šablone, idite preko menija File > Open kao što i inače otvarate ostale dokumente. Na ovaj način ste otvorili original šablona, a ne njegovu kopiju, ubacite sve plairane izmene i zatvorite šablon.

Znači, kada otvaramo šablon kao kopiju, obavezno idemo preko dijalog prozora File > New (i izaberemo željeni šablon), a kada želimo da napravimo izmene na šablonu otvaramo ga kao i svaki drugi dokument.

Leave a Reply