Tutorials

Skratite put do vaših dokumenata

Unutar standardnih dijalog prozora nalazi se traka se prečicam do foldera koji se najčešće koriste. Prilagodite ovu traku vašim potrebama kako bi brže došli do često korišćenih dokumenata

Verovatno ste, koristeći Microsoft Word, prilikom otvaranja ili snimanja dokumenata u datim dijalog prozorima (Open, Save As, Insert Picture…) primetili vertikalnu traku sa prečicama koja se nalazi na levoj strani prozora. Ova traka se naziva “Places bar” i po default-u sadrži sledeće prečice: History, My Documents, Desktop, Favourites i My Network Places. Ali kako promeniti ovaj izbor i u traku ubaciti sopstvene prečice? Odgovor na ovo pitanje naćićete u sledećim redovima.

Ako potražite mogućnost za podešavanje u samim opcijama Word-a, nećete ništa pronaći. Rešenje za ovaj problem nalazi se u promeni parametara u registracionoj bazi Windows-a, i još nekim promenama. Prvo ćemo izvršiti potrebna podešavanja u Registry bazi, zato izaberite opciju “Run” sa menija “Start”, te u komandu liniju upišite “regedit” i pritisnite “Enter”. Otvoriće vam se prozor “Registry Editor”-a. Kliktanjem na ikonice krstića otvorite ključ:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/9.0/Common/Open Find/Places

Kliknite na Places da bi selektovali instancu, pa izaberite meni [Edit > New > DWORD Value]. Pojaviće se nova instanca u datom ključu, kojoj dajte ime “ItemSize“, kliknite desnim tasterom na novu stavku i proverite da li je vrednost ključa nula (0), po izboru menija [Modify]. Pokrenite sada Word i izaberite meni [File > Open]. Zapazite da stavke na Places bar-u zauzimaju mnogo manje mesta, pa ćemo u slobodan prostor dodati nove prečice.

Zatvorite sada Word i vratite se u “Registry Editor”. Odmah ispod “Places” foldera videćete folder “UserDefinedPlaces”, u kojem ćemo kreirati nove linkove i naslove za te linkove. Zato kliknite na ovaj folder da bi ga selektovali. Izaberite meni [Edit > New > Key], pojaviće se novi ključ koji ćete preimenovati u “Place1”.

Kliknite na folder “Place1” da bi ga selektovali, te izaberite meni “Edit > New > String Value”.

U desnom oknu prozora pojaviće se nova instanca – “New Value#1”.

Kliknite na instancu i preimenujte je u “Name“.

Kliknite sada desnim tasterom istu instancu, pa selektujte opciju “Modify”. Link ćemo nazvati “Floppy Disk“. Na kraju kliknite na [OK].

Na ovaj način smo u “Places bar” dodali stavku, ali još nemamo pravi link – prečicu do flopi diska. Zato ćemo da sada dodati:

Kliknite ponovo na “Place1” i izaberite meni [Edit > New > String Value].

Umesto naziva “New Value#1” ukucajte “Path” i izaberite [Modify].

U polje “Value data” ukucajte “A:\” i kliknite na [OK].

Pokrenite sada Word i otvorite meni [File > Open]; u “Places bar”-u videćete i “Floppy disk” sa odgovarajućim linkom. Kliknite na stavku “Floppy disk” i desno okno će vam prikazati sadržaj diskete. Na prethodno opisani način možete kreirati prečicu prema bilo kom folderu diska.

Leave a Reply