Tutorials

Skrivanje praznog prostora na stranici

Opcija kojom se skrivaju margine tokom rada na dokumentu, radi dobijanja dodatnog, potrebnog radnog prostora

N ova verzija Word-a – 2002 (XP) donosi sa sobom brojna unapredenja, sa kojima se bolje upoznajemo i preko ove rubrike. Danas cemo se upoznati sa opcijom koja nije bila dostupna u prethodnim verzijama. Rec je o skrivanju bespotrebnog praznog prostora (“beline”) kada radite u Print Layout prikazu. U ovom prikazu, dokument vidimo kao realistican prikaz štampanog dokumenta, sa svim pripadajucim marginama. Kada intenzivno radimo na nekom dokumentu, mogu nam zasmetati margine, a posebno donja i gornja. Novom opcijom možemo ukloniti prikaz gornje i donje margine, i na taj nacin uvecati prostor namenjen za prikaz teksta, što je velika pogodnost ukoliko radite sa monitorima manjih dijagonala (ili na niskim rezolucijama ekrana).

Da bi sakrili gornju i donju marginu, uradite sledece:

Kada se nalazite u Print Layout prikazu, pozicionirajte pokazivac miša na gonju ivicu bilo koje stranice dokumenta. Nakon kratkog zadržavanja pokazivaca na ovoj poziciji, prikazace vam se ikona Hide White Space (kao na slici).

Kliknite levi taster miša za vreme dok je prikazana ova ikona, radi skrivanja margina. Nakon ovoga, kurzor (tacka umetanja) ce se pojaviti odmah u vrhu radnog prostora, kao na donjoj slici.

Za ponovno vracanje prikaza gornje i donje margine, jednostavno ponovo premestite pokazivac miša u vrh radnog prostora i kada se ponovo pojavi ikonica Hide White Space, kliknite na nju.

Leave a Reply